W jaki sposób być świadomie żyjącym obywatelem Ziemi, czyli ekologia w ognisku domowym i pracy.

Zanieczyszczenie środowiska to na pewno jedno z największych wyzwań stojących przed dzisiejszymi społeczeństwami. Jeśli bowiem o nie nie zadbamy, może okazać się, że za kilka lat nie będziemy w stanie oddychać świeżym powietrzem bez szkodliwych skutków dla naszego organizmu, a nasze dzieci nie będą miały okazji ujrzeć wielu gatunków fauny, jak i flory, gdyż zostaną one zaklasyfikowane jako wymarłe. Dlatego też w większości kwestii działalności człowieka zauważalne są przemiany związane właśnie z dbaniem o ekosystem.