Odbiór mieszkania po wykonanym w nim remoncie może być zrealizowany przez samego właściciela, a także przez właściciela mieszkania, z jakim w dniu odbioru pojawił się także właściciel całego bloku, w którym to mieszkanie jest położone czy w obecności pewnego fachowca z dziedziny budownictwa.

Wszystko jest zależne od tego, jak znaczny remont był zrealizowany w mieszkaniu i jakich obszarów budownictwa niniejszy remont dotyczył. Niekiedy przy odbiorze mieszkania będzie musiał być obecny także gazownik lub elektryk, jeżeli w mieszkaniu reperowana była instalacja gazowa czy elektryczna – więcej na do strony. Trzeba bowiem zapamiętać, że mieszkanie w bloku nakłada na jego mieszkańców różne zadania i muszą oni zabiegać o bezpieczeństwo instalacje gaśnicze wszystkich lokatorów, również tych sąsiadów, których z widzenia nie znają, lecz są z nimi złączeni wspólnymi instalacjami zlokalizowanymi w budynku. Nie mogą zatem bez wyrażenia zgody właściciela bloku przeprowadzać w własnym mieszkaniu żadnych znaczniejszych remontów i dokonywać jakichś zmian w instalacjach. Na szczęście specyfika bloku mieszkalnego utrudnia jego mieszkańcom robienie swoich innowacji w sieciach przesyłowych. Wprawdzie jednym mieszkańcom udaje się jeszcze przez pewien czas dogrzewać dodatkowo mieszkania w czasie zimowym, ale szczęśliwie niniejsze praktyki są dużo częściej wykrywane aniżeli wcześniej oraz twardo piętnowane.

dom - malowidło

Autor: Senado Federal
Źródło: http://www.flickr.com

Odbiór mieszkania po remoncie realizowany przez samego właściciela polega na tym, że dokładnie kontroluje on wszelkie prace robione przez zatrudnionych i konfrontuje je z planem pierwotnym, który był przez niego zaakceptowany. Jeśli spostrzeże pewne nieprawidłowości w zrealizowanych przez robotników pracach, to może je od razu zgłosić oraz oczekiwać ich poprawy. Każdy dzień zwłoki w tym zakresie będzie skutkował tym, że zaprowadzenie przez robotników jakichś bezpłatnych napraw będzie stawało się nieprawdopodobne do wyegzekwowania. Przedstawiciel administracji może być obecny podczas odbierania mieszkania (ile kosztuje odbiór techniczny w Warszawie), w jakim dokonano wymiany części instalacji.

Będzie on chciał zweryfikować czy wprowadzone zmiany faktycznie są dozwolone w lokalach mieszkaniowych. W danych sytuacjach może również prosić o przyjście przedstawiciela gazowni lub elektrowni.