Każdy budynek będzie tak trwały jak jego podłoże. Żeby móc zbudować fundament trzeba na początek zbadać podłoże. Informacje, jakie otrzymamy po obadaniu gruntu umożliwią nam określenie obciążeń, co jest bazą do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów domu. Jednak bywają grunty, które są mało ścisłe lub słabe

.

grunt

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com

Postawienie domu na podobnym obszarze wykonalne jest po uprzednim wzmocnieniu . W zależności od wielkości budowli oraz obciążeń, które wywrze na grunt, stosuje się różne metody wzmocnień.

Pierwszym sposobem na wzmacnianie gruntów piaskowych pod małymi i lekkimi domami jest zwilżanie gruntu małą ilością wody i bicie go ubijakami maszynowymi czy ręcznymi. Gdy nośność gruntu jest zbyt mała, a wynika to z nadmiernej wilgoci gruntu, to możemy zagęścić go drobnymi kamieniami ubijanymi warstwami. Zagęszczanie gruntu tą metodą wymaga zrealizowania hermetycznych ścianek dookoła zagęszczonego odcinka. Więcej na .

Słabe podłoża sypkie warto zagęścić iniekcjami z zaprawy cementowej (można stosować także inne spoiwa budowlane – źródło artykułu). Do tegoż celu wbija się na należytą głębokość w podłoże stalowe rurki, do których kanałami z gumy wpuszcza się pod dużym ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa cementowa napełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w podłożu, zwiększając jego szczelność jak też wytrzymałość. W podobny sposób wzmacnia się podłoże metodami chemicznymi, wdrażając do gruntu związki niosące szkło wodne bądź polimery.

zagęszczanie gruntu

Autor: Tomasz Lewicki
Źródło: http://www.flickr.com

Wzmacnianie gruntów sposobem Jet Grounting (szczegółowe informacje). Strategia ta polega na mieszaniu podłoża z zaczynem normującym wtłaczanym strumieniowo pod znacznym ciśnieniem (300 bar). Można w tenże sposób wzmacniać wszelkiego rodzaju podłoża: organiczne, namuły, luźne piachy o różnej granulacji i podatne podłoża spoiste. Zastępuje ściany szczelinowe. W pierwszym etapie utwardzania, drągiem wielkości 88,9 mm, drąży się podłoże do głębokości założonej w projekcie. W trakcie drążenia wykorzystuje się płuczkę wodną lub bentonitową. Ciecz wtłaczana pod ciśnieniem o wiele upraszcza wiercenie. Po osiągnięciu żądanej głębokości rozpoczyna się strumieniowe wciskanie zaczynu przez dysze ulokowane w spodniej części żerdzi. W czasie iniekcji zagęszczanie gruntu jest rozdrabniany oraz wymieszany z zaczynem.