Kruszywasą to materiały drobne naturalne, albo sztuczne używane jako skład zapraw betonów, bitumicznych kompozycji do budowy powierzchni drogowych. Kruszywa drogowe Dolnośląskie są towarem użytkowanym we współczesnym budownictwie w nadzwyczaj ogromnych ilościach. Od postaci kruszywa są zależne w dużej mierze wytrzymałość, oraz bezpieczeństwo każdych budowli.

transport kruszywa

Autor: Kitmondo Marketplace
Źródło: http://www.flickr.com
W budownictwie drogowym stosuje się szereg surowców pochodzenia naturalnego, również przetworzonych z odpadów poprodukcyjnych i wydobywczych – . Przede wszystkim są to kruszywa i masy ziemne spełniające żądania i zasady budowlane, wchodzące w skład surowców stosowanych do budowy dróg lub autostrad. Tłuczeń wykorzystywany jest do produkcji powierzchni kolejowych, drogowych i betonów. Jego ziarna są porowate, przywodzące formą sześciany, czy też ostrosłupy. Wyróżnia się kruszywa (kruszywa dolny śląsk) mineralne pozyskiwane przez maszynową przeróbkę surowców skalnych. Są to kruszywa pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w wyniku erozji, względnie pozyskane przez maszynowe pokruszenie litych głazów.

Zdołają być uszlachetniane w czasie ich przesiewania i płukania. Uzyskuje się je z dna rzek, jezior, także kopalni piasku i żwiru. Kruszywa naturalne dzielą się na żwirowe i łamane poprzez mechaniczne granulowanie skał, np. grys i tłuczeń. Kruszywa syntetyczne, zdobywane z tworzyw organicznych, również z materiałów mineralnych w wyniku przedkładania ich transformacjom termicznym i modyfikacjom mechanicznym. Firma, która oferuje sprzedaż kruszywa (Bazalt SA w Wilkowie) gwarantuje też przewóz na obszarze całego kraju.

Jednym z podstawowych filarów działania firm są dostawy kruszyw zarówno dla firm zajmujących się szeroko rozumianym budownictwem drogowym, również dla przedsiębiorstw sporządzających beton towarowy i części prefabrykowane z betonu. Przedsiębiorstwo rozporządza dużym taborem ciągników i naczep samowyładowczych, spełniających wszelakie standardy bezpieczeństwa. Posiada konieczne certyfikaty, także pozwolenia na wykonywanie przewozu drogowego. Profesjonalny transport kruszywa, transport półproduktów drobnych, przewóz odrzutów jest gwarantowany zarówno przez nowoczesny sprzęt jak i wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników.