Kruszywa są to surowce drobne naturalne albo sztuczne, nieorganiczne albo organiczne, użytkowane jako składniki zapraw betonów, bitumicznych mieszanin do konstrukcji. Wyróżnia się tłucznie mineralne pozyskiwane poprzez mechaniczną przeróbkę materiałów skalnych i tłucznie syntetyczne, zdobywane z tworzyw organicznych również z substancji mineralnych w podczas poddawania ich zmianom termicznym i przeróbkom maszynowym.

W zależności od tworzywa skalnego i od rodzaju wytwarzania tłucznia dzieli się na tłucznie naturalne i kruszywo budowlane łamane. Kruszywo jest tworzywem używanym we teraźniejszym budownictwie w ogromnych ilościach. Od jakości kruszywa zależą w znacznej mierze trwałość oraz bezpieczeństwo budowli i konstrukcji. Test specjalistycznych właściwości kruszyw budowlanych przeprowadza się bądź bezpośrednio na budowie, czy też w sprofilowanych laboratoriach. Kruszywo kamieniste rozkruszone ze skał węglanowych używane jest do betonów lastrykowych i suchych kompozytów zapraw do tynków. Kruszywa łamane ze głazów węglanowych mogą być użytkowane do betonów typowych. Dobór gatunku tłucznia i jego ilość w mieszance betonowej ustala się w laboratorium. Na placu budowy analizuje się wyłącznie, czy zastosowane kruszywo budowlane dopełnia generalne żądania stawiane kruszywom do betonu. W szczególności monitoruje się: skład ziaren wydłużonych i płaskich (ich przesadna ilość może pogorszyć jakość kompozycji betonowej, przy użyciu której beton wyroby betonowe kęsbet swobodnie i całkowicie zapełnia deskowanie), skład brudów (ciał obcych także zanieczyszczeń rodzaju organicznego, takich jak glina czy też ił), wilgoć kruszywa. Piasek budowlany to surowiec zdobywany bezpośrednio ze złoża. Mając na względzie duże cechy jakościowe, używany jest przez wytwórców betonów i galanterii betonowej.

Prócz tego przydaje się do wytwarzania zapraw murarskich i tynkarskich, wykonywania wyjątkowych robót inżynieryjnych. Kolor piasku budowlanego bywa różnorodna Sandmix sp. z o.o., zależnie od tego z jakiego miejsca jest pozyskiwany.

.