W większości oczyszczalni, po usunięciu piasku w osadnikach wstępnych musi być zagwarantowana właściwa ilość czasu przetrzymywania w osadniku nieczystości oraz powinny być również zminimalizowane turbinalne zaburzenia, czyli zapewniona być odpowiednio nieduża szybkość przepływu.
Drugim niezwykle istotnym obowiązkiem osadnika wstępnego jest niwelowanie pływających w nieczystościach zawiesin, które są lżejsze od wody, zatem części pływających zawiesin, które nie zostały wcześniej oddzielone w Urządzeniach, poprzedzających osadnik wstępny.

działka rekreacyjne

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.

Chodzi tu głównie o piaskowniki napowietrzane lub o wydzielone odtłuszczacze. Cząstki te unoszą się w kierunku powierzchni ścieków i tworzą tzw. kożuch. Sedymentacja wstępna mogłaby mieć wpływ na dalszy przebieg procesu oczyszczania ścieków. W prawidłowy sposób eksploatowany osadnik ma korzystny wpływ na następne etapy oczyszczania oraz właściwą pracę obiektów przed oraz za osadnikiem.
centrala przeciwpożarowa

Autor: D+H
Źródło: D+H
Gwarantują one właściwą pracę takiego elementu. Efektywność pracy osadnika zależy m.in. od czasu przytrzymywania nieczystości, obciążenia hydraulicznego powierzchni, rodzaju ścieków, temperatury czy rodzaju zawiesin. Dla osadników obciążenie hydrauliczne powinno wynosić 0,8 do 4,0 m/m h – w zależności od kształtu osadnika oraz urządzenia, które jest po nim przymocowane. Zawiesiny, jakie mają znaczną konsystencję, opadają znacznie szybciej niż te, które są lekkie.

Sprawdź to, co znajduje się . Dotyczy on podobnej kwestii co ta omawiana w tym artykule, więc zapewne niezwykle Cię zaintryguje.

Zawiesiny mające nieregularny kształt opadają stosunkowo wolno ze względu na większy opór tarcia. Kształt, wymiary i konsystencję cząsteczek zależy m.in. od mechanizmu kanalizacyjnego i od typu procesów, jakie poprzedzają sedymentację wstępną. Mechanizmy wstępujące przed osadnikiem podobnie jak pompowanie czy też rozdrabnianie, zmniejszają zdolność zawiesiny do sedymentacji.

Jeżeli chodzi o kwestię temperatury, to warto dodać, że te wysokie posiadają wpływ na obniżanie szybkości sedymentacji, gdyż mają wpływ na gnicie ścieków. Udział łatwo rozkładalnych nieczystości przemysłowych, które mogą zużywać tlen, także ma wpływ na przyspieszanie gnicia nieczystości.