Wyraz „komornik” u wielu ludzi wywołuje niemiłe skojarzenia, zaś kiedy słyszą: „prawo egzekucyjne” – dostają gęsiej skórki. Niestety zawód komornika nie jest ani prosty do realizowania, ani rozkoszny.

Komornik sądowy to zawód jurydyczny, stąd też upoważnienia można otrzymać tylko będąc funkcjonariuszem publicznym, który legitymuje się wyższym wykształceniem administracyjnym bądź prawniczym. Dzięki temu komornik będzie osobą zaufania publicznego, a także posiada całkowitą wiedzę na temat prawa, zapewniającą mu praktykowanie zawodu. Uprawnienia komornika jest w stanie pozyskać wyłącznie jednostka z wykształceniem wyższym, która skończy dwuletnią aplikację. Taki urzędnik w czasie pełnienia swojego zawodu zawsze powinien legitymować się identyfikatorem wydanym przez KRK. Komornika obowiązuje tajemnica zawodowa, jaka zakazuje mu ujawniania danych powiązanych z pracą osobom trzecim, choć nie tyczy się ona stron postępowania. Komornik sądowy ma także obowiązek utworzenia oraz prowadzenia kancelarii. Robota komornika sądowego polega na realizowaniu orzeczeń sądowych, które mają na celu odzyskanie długu. Jego upoważnienia zawierają egzekucję należności finansowych oraz niefinansowych, z kolei zakres czynności urzędowych wyznaczają odpowiednie przepisy prawa. W każdym działaniu komornik sądowy z Wrocławia za każdym razem musi stosować się do wskazanych procedur.
zakupy

Autor: jenny downing
Źródło: http://www.flickr.com
Powinno się mieć na uwadze, że upoważnienia komornika sądowego umożliwiają mu praktykowanie swoich obowiązków mimo woli dłużnika. Dlatego też uzasadnione jest tu wtargnięcie do domu, a także obadanie rzeczy zadłużonej osoby. Za dowolne utrudnianie postępowania egzekucyjnego grozi grzywna.

Natomiast komornik komornik sądowy opolskie za szkody wyrządzone postępowaniem nieadekwatnym z prawem odpowiada osobiście, a nawet w przypadku znacznego naruszenia przepisów prawnych taki urzędnik traci swe upoważnienia egzekutora. Skonfiskowane rzeczy trafiają na licytacje komornicze.