Zawód rzeczoznawcy majątkowego został prawnie zdefiniowany w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Rzeczoznawca majątkowy to osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, zawód, który podlega prawnej ochronie.

Rzeczoznawca majątkowy, czasami określany jako rzeczoznawca nieruchomości, by wykonywać swój zawód musi otrzymać uprawnienia, które pozostają w związku z szacowaniem nieruchomości.

nieruchomości na sprzedaż

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Uzyskanie ich jest uzależnione od pozytywnego zdania egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną. Osoby, które chcą zdawać egzamin muszą mieć skończone studia wyższe magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości (oprócz osób, które skończyły studia, których program w wymaganym stopniu pokrywa się z programem tych studiów podyplomowych). Niezbędne jest odbycie praktyki zawodowej.

Spodobały Ci się dane zaprezentowane w tym tekście? Jeśli tak, to bezpośrednio z tego źródła (http://odlew.com.pl/materialy-na-formy/zywice-epoksydowe) możesz przejść do bardziej precyzyjnych treści, które ukryliśmy w linku pod spodem.

() Powinna ona trwać co najmniej pół roku. Egzamin obejmuje część ustną oraz pisemną|części pisemnej oraz ustnej. Pierwszy z wymienionych polega na odpowiedzi na 90 pytań oraz rozwiązaniu zadania otwartego. Zaliczenie tej fazy procesu kwalifikacyjnego daje uprawnienia do wzięcia udziału w fazie ustnej. Po zdaniu egzaminu dana osoba zostaje wpisana do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, który jest prowadzony przez ministra infrastruktury i od tego momentu ma prawo do wykonywania zawodu.

Rzeczoznawca nieruchomości zajmuje się przede wszystkim ocenianiem wartości nieruchomości.

budowa nieruchomości

Autor: Jocelyn Kinghorn
Źródło: http://www.flickr.com

Zobacz więcej: zobacz tutaj. Jego czynności obejmują również maszyny i urządzenia pozostające w trwałym związku z lokalem. Ekspert ocenia także inne prawa do nieruchomości oraz szacuje wartość szkód bądź nakładów związanych z daną nieruchomością. Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy przede wszystkim nakreślenie, jaka jest wartość rynkowa lokalu, ile wynosi wartość odtworzeniowa nieruchomości oraz przedłożenie oferty bankowo-hipotecznej wartości lokalu. Praca rzeczoznawcy majątkowego nie jest bardzo rozpowszechniona, a osoby, które wykonują ten zawód cieszą się prestiżem. Zazwyczaj swoją działalność zawodową wiążą z kancelariami rzeczoznawców majątkowych lub rozpoczynają własną działalność, a także funkcjonują zawodowo w bankach czy różnych instytucjach finansowych.