Obecnie do tworzenia dróg wykorzystuje się dużo typów materiałów sypkich, określanych ogólnie jako kruszywo. Kruszywem do budowy drogi może być materiał pochodzenia naturalnego jak żwir czy piasek, które są konieczne jako grunt każdej nowobudowanej ulicy, ale również materiał pochodzenia przemysłowego taki, jak żużel. Materiał ten jest w większości przypadków stosowany jako pokrycie górnej warstwy większości rodzajów dróg. Do tworzenia dróg wykorzystuje się również inne materiały sypkie, ale nie są one rozpowszechnione w Polsce.

Przemysł drogowy

droga

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

Funkcjonuje wiele przedsiębiorstw, które skupiają się na kruszywach. Kruszywa drogowe, które są głównym tworzywem do budowy ulic, mogą być niezwykle dochodowym biznesem. Handel tymi materiałami był popularny w latach 90, gdy było bardzo dużo przedsiębiorstw specjalizujących się w handlu kruszywem. Ten biznes był tak powszechny ze względu na bezprobemowy dostęp do materiałów, oraz zapotrzebowanie spowodowane modernizacją dużej liczby dróg krajowych i ekspresowych. Powodem tego stanu rzeczy były przemiany ustrojowe i liberalizacja rynku. Na dzień dzisiejszy na rynku zostało tylko parę firmę trudniących się tego rodzaju interesami (sprawdź tą firmę). Przedsiębiorstwa te z kolei rozrosły się do bardzo dużych rozmiarów. Obecnie, z uwagi na plan budowy autostrad przebiegających przez całą Polskę, sprzedaż kruszywa jest częstsza niż kiedykolwiek wcześniej. Ta sytuacja ma się utrzymać przez parę najbliższych lat.

Skąd czerpać tworzywo?

autostrada

Autor: Greg Neate
Źródło: http://www.flickr.com

W kwestii tworzyw naturalnych, otrzymuje się je ze specjalnych kopalni. Kopalnie takie (np.

Szukasz uzupełniających materiałów na omawiany tu temat? To żaden problem, zwyczajnie wejdź dalej tester lan e-vemco a zobaczysz, że to było niezwykle proste.

) często są w posiadaniu przedsiębiorstw handlujących kruszywem. Umożliwia to ograniczenie kosztów, które byłyby wyższe, gdyby w handel kruszywem zaangażowany był jakiś pośrednik. Tego rodzaju sytuacja jest niestety w aspekcie żużlu. Ze względu na fakt, że jest to odpad produkcji przemysłowej, tworzący się w czasie obróbki żelaza lub materiałów ropopochodnych. Przedsiębiorstwa muszą skupowaćnabywać ten materiał od rafinerii lub hut. Żużel jednak nie potrzebuje dalszej obróbki i może być wykorzystany do produkcji dróg w formie, w jakiej został przekazany przez jego dostawcę. Cena tego kruszywa zależy jednak od ceny, którą poda jej producent.

Źródło: sjenit.com.pl