Jest parę specjalizacji, które obwarowane są określonymi wymaganiami, jakie musowo powinno się spełnić, aby mieć możliwość pracować na konkretnymi stanowisku. Jednym z tego typu zawodów jest rzeczoznawca majątkowy – po to, by działać w tym fachu przymusowe jest posiadanie określonych uprawnień. Jakie rodzaju dokładnie? O tym dalej.

Należy zacząć od początku, a mianowicie od szeregu cech charakteru, których oczekuje się od kandydata na takie stanowisko. Żeby dostać pracę na omawianym stanowisku powinno się być przede wszystkim osobą bezstronną, gdyż w grę wlicza się często rozwikłanie wszelkiego rodzaju sporów na tle majątkowym. Mocno pożądana cechą u pracowników na takim stanowisku zdaje się być profesjonalizm. Rzeczoznawca majątkowy musi mieć ogromny wachlarz informacji w temacie np. rynku nieruchomości w regionie oraz trendach rynkowych.

kalkulator

Autor: Chris de Kok
Źródło: http://www.flickr.com

Profesjonalne podejście dotyka też tego, że oprócz bezwolnego spełniania narzuconych norm, rzeczoznawca majątkowy powinien posiadać na tyle wiedzy, żeby brać pod uwagę indywidualne aspekty, które przekładają się na cenę np. określonej nieruchomości. Mimo tego, co się wydaje, żeby być profesjonalistą w danym fachu, a tym samym nie być posądzonym o brak obiektywizmu, należy się mocno nagłówkować. Przydatna będzie też duża garść wytrwałości do sprawiających problemy klientów, z jakimi przychodzi niejednokrotnie współpracować w tym fachu.

egzamin

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Jeżeli rozchodzi się o normy prawne (kliknij tutaj porady prawne częstochowa) dotyczące obejmowania tego stanowiska to są one jasno opisane w ustawie o gospodarce nieruchomości z 21 sierpnia 1997 roku. Rzeczoznawca majątkowy powinien przede wszystkim mieć absolutną zdolność do czynności prawnych, a co jest z tym od razu powiązanie, nie może być osobą z wyrokiem. Od niemal dwóch lat do sprawowania tego stanowiska wymagane jest jedynie wykształcenie wyższe I stopnia – wcześniej rzeczoznawca majątkowy musiał obronić pracę magisterską. Aktualnie wymagane jest jednak ukończenie studiów podyplomowych w dziedzinie wyceny nieruchomości, a jednocześnie odbyć obowiązkową półroczną praktykę zawodową. Ostatnim, i jednocześnie najistotniejszym, wymogiem jest zdanie z rezulatem pozytywnym państwowego egzaminu uprawniającego do pracy jako rzeczoznawca majątkowy. Dzięki tak rygorystycznym wymogom, możemy później korzystać z profesjonalnych usług tego fachowca.