Czy do zbudowania wiaty musimy stosować takie same regulacje, jakie są obowiązujące dla budynków o charakterze gospodarczym? Określa to rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki i ich położenie? Jednocześnie interesujące jest jaka właściwie musi byś cała powierzchnia wiaty, jak duża odległość od granicy, i czy identyczna jak dla budynków posiadających ściany?

Warunki postawienia wiaty określa prawo budowlane. Taka osoba, która chciałaby postawić wiatę jako wolno stojącą budowlę, która nie będzie budynkiem, czyli nie jest na stałe związana z podłożem powinien mieć świadomość, iż na budowę wiaty w kontekście prawa budowlanego nie wymaga się pozwolenia na budowę.

budowa wiaty

Autor: ABRE EVOLUTION
Źródło: http://www.flickr.com/photos/arbre_evolution/3837878801/

Jeśli chodzi o wielkość, to maksymalna powierzchnia zabudowy to 25 mkw, natomiast całkowita liczba wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, to znaczy także wiat na działce nie może przekroczyć dwa na każde 500 mkw powierzchni działki.
Budowa wiaty wymaga zezwolenia ze strony właściwego organu, czyli starostwa. W takim celu trzeba złożyć zgłoszenie oraz załączniki. Powinno to być świadczenie osoby zgłaszającej o istniejącym prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych, kopia mapy zasadniczej, na której zaznaczona będzie lokalizacja planowanej inwestycji,

działka rekreacyjna

Autor: Metrohouse & Partnerzy S.A.
Źródło: Metrohouse & Partnerzy S.A.

jak również szkic oraz parametry techniczne tworzonego obiektu budowlanego. Inną sprawą jest, jak taka wiata będzie wyglądać, jeżeli chcemy, aby była naprawdę estetyczna musimy skorzystać z usług odpowiedniej firmy, na przykład wiaty drewniane Wrocław. Przydatna strona, warto zajrzeć: jak powinny wyglądać wiaty drewniane Wrocław.

Zgłoszenia należy dokonywać przed datą planowanego rozpoczęcia robót budowlanych, a pracę już można rozpocząć jeśli w terminie miesiąca od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu.

Sprawdź ten odsyłacz – ta wskazówka z www odkryje całkowicie nową porcję materiałów na temat, który być może wydać Ci się godny zgłębienia.

Oznacza to, iż jest to wniosek tak naprawdę o milczącą akceptację starostwa, czyli jak organ nie wyraża sprzeciwu to mamy zielone światło do podjęcia robót na budowie. Tak jak jednak wspomnieliśmy wybierając wiatę musimy koniecznie pamiętać, aby kupić coś rzeczywiście trwałego, od zaufanego przedsiębiorstwa, bo sami możemy wykonać to źle, użyć kiepskich materiałów jak sklejka. Znacznie więcej informacji znajdziesz na tej stronie jaka sklejka będzie najlepsza.