Działalność jednostek windykacyjnych w znacznej mierze koncentruje się na kontakcie z dłużnikiem i sugestywnym przekonywaniu go do uregulowaniu zobowiązań ewentualnie omawianiu spłaty obciążenia na raty. W odróżnieniu od komorników, obszar przysługujących uprawnień windykatorowi jest względnie niewielki. Windykator nie ma upoważnień do zajęcia rachunku bankowego trasata, części uposażenia, oraz innych przedmiotów, będących własnością dłużnika.

MojaWindykacja

Autor: Mojawindykacja.pl
Źródło: Mojawindykacja.pl
Misją firm windykacyjnych, działających w imieniu wierzyciela, będzie odzyskanie należności od dłużnika. W teorii zatem windykator może jedynie prosić o spłatę obciążenia bądź negocjować terminy jak też wysokość spłaty części bądź całości długu. Egzekutor według prawa wyposażony został w rzeczywiste narzędzia ściągnięcia długi np. może wejść do mieszkania dłużnika, lub zamówić ślusarza i w towarzystwie policji wyważyć zamki, gdy dłużnik nie odpowiada na wezwania egzekutora.

Powszechnie stosowaną praktyką w firmach windykacyjnych, jest sprawdzenie faktyczności powstałego zadłużenia. Po potwierdzeniu, firma wykonuje telefon do dłużnika, jeśli ten nie ureguluje zobowiązania, rozpoczyna się tok windykacji. Windykator posyła napomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, wysyła listy polecone bądź kontaktuje się osobiście z trasatem w miejscu zamieszkania lub pracy. Częstokroć wykorzystywaną praktyką, jest informacja o opcji wciągnięcia dłużnika na tak zwane listy dłużników.

Jeśli szukasz interesujących danych na ten temat, to uważnie przeczytaj oryginalny tekst (https://mediatalk.com.pl/), który ma godne uwagi informacje.

Lista dłużników to na przykład Krajowy Rejestr Dłużników oraz BIG Info Monitor – dodatkowe informacje na temat na temat listy dłużników.

Jeżeli mimo określonych wcześniej działań, trasat nie reguluje swoich zobowiązań, firma windykacyjna finalnie wpisuje dłużnika do bazy dłużników oraz wystawia rachunek własny, jaki również zwiększa zadłużenie dłużnika. Jeśli sprawa długu zostaje oddana do sądu, wówczas trasat zostaje dodatkowo obciążony kosztami postępowania sądowego oraz uposażeniem egzekutora, jeżeli sprawa znajdzie finał w tej instytucji.

Większość renomowanych firm windykacyjnych, funkcjonujących w granicach prawa, bez stosowania nieczystych posunięć, stosuje polubowną windykację. Polega to na umożliwieniu trasatowi rozłożenia zadłużenia na wygodne dla niego, comiesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma istoty kredytu konsolidacyjnego. Osoby, jakie posiadają złą przeszłość w BIK lub widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szans na zaciągnięcie w banku kredytu konsolidacyjnego.