Decydując się na nabycie mieszkanka z pierwotnego rynku klient otrzymuje szereg korzyści, ale równolegle godzi się na pewne niebezpieczeństwo, w szczególności jeżeli nabywa nieruchomość będącą dopiero w budowie.

deweloper gdańsk
Przed podjęciem decyzji o kupnie mieszkania nowe mieszkanie warszawa powinno się zweryfikować, czy deweloper jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem parceli. Najprościej sprawdzić to w księdze wieczystej. Od czterech lat działa internetowa przeglądarka ksiąg wieczystych, więc żeby przejrzeć KW nie trzeba wychodzić z domu, starcza znać jej numer. Z wieczystej księgi dowiemy się także, czy działka czy budynek nie są obciążone hipoteką bądź niespodziewanymi służebnościami. Wzmiankami o hipotekach zabezpieczających spłatę zadłużenia na kupno parceli lub budowę bloku nie trzeba się przejmować, natomiast wyłącznie dopilnować, ażeby w momencie nawiązania umowy deweloper zaprezentował poświadczenie z banku, jaki obliguje się zwolnić z obciążeń nabywane mieszkanie. Przygotowując się do kupna nieruchomości od dewelopera wskazane jest również zajrzeć do KRS, z jakiego dowiemy się, czy deweloper Gdańsk (deweloper Gdańsk) nie został postawiony w stan upadłości.
Zestaw zaworów Purmo TempCo VT

Autor: Purmo
Źródło: Purmo
Nabywca mieszkanka winien dopilnować, ażeby w umowie znalazły się zapisy o karach za jej niedotrzymanie przez wszelką ze stron. Chodzi o to, aby w razie opóźnień w realizacji inwestycji z winy dewelopera, konsument mógł dochodzić odszkodowania.

Sprawdzając inwestycje mieszkaniowe w Gdańsku (inwestycje mieszkaniowe w Gdańsku) (zwłaszcza na wczesnych fazach inwestycji) warto przyjrzeć się bliżej zezwoleniu na budowę. Pozwolenie gwarantuje, że budowa nie będzie powstrzymana poprzez urzędowe postępowania.