Identycznie jak w sytuacji energii elektrycznej, tak i w przypadku nabycia gazu, każdy konsument ma prawo wyboru sprzedawcy gazu. Zmiana sprzedawcy gazu polega w pierwszej kolejności na zawarciu umowy z nowym, wybranym przez klienta – sprzedawcą, działającym na terenie dystrybutora. Następnie niezbędne jest rozwiązanie dotychczasowej umowy danym dostawcą.

Gaz

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Jak konsument posiadał dotąd umowę kompleksową, a z nowym sprzedawcą zawarł jedynie umowę sprzedaży, niezbędne jest też zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego z dystrybutorem. W świetle dzisiaj obowiązujących przepisów najważniejszym warunkiem rozwiązania umowy w przypadku zmiany sprzedawcy jest upłynięcie czasu wypowiedzenia.

Po zawarciu umowy z nowym sprzedawcą niezbędne jest zgłoszenie tego zdarzenia dystrybutorowi. Do wykonania wszystkich tych zadań konsument jest w stanie upoważnić inny podmiot, przykładowo nowego sprzedawcę. Dystrybutor jest zobowiązany umożliwić konsumentowi paliw gazowych zmianę sprzedawcy, nie później niż w okresie 21 dni od daty złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, przez odbiorcę albo upoważnionego przez niego sprzedawcę – polecamy.

Taka zmiana sprzedawcy nie powinna powodować zakłóceń w ciągłości dostaw gazu – zapoznaj się z ofertą na handen.pl. Konsument powinien mieć możliwość sprawdzenia także, czy w umowie firma energetyczna, wbrew przepisom w prawie – nie zastrzegło innej formy odstąpienia od umowy. W przypadku korzystania przez klienta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalizacją przedsiębiorcy, w terminie 10 dni od podpisania tej umowy albo uzyskania informacji o prawie rezygnacji, przedsiębiorstwo energetyczne nie powinno żądać od niego tzw. odstępnego za korzystania z tego prawa. Identycznie sytuacja wygląda w sytuacji umów zawieranych na odległość.

Ale pamiętajmy: zawierając umowę z nowym dostawcą i wypowiadając obowiązującą umowę, klient musi zapoznać się z terminami wejścia w życie nowej umowy oraz rozwiązania obowiązującej umowy. Powinniśmy również uważać na tak zwanepodwójne umowy.

Pamiętaj o tym, że możesz przeczytać inne zajmujące posty – trzeba tylko na tej stronie (https://www.lisiekaty.pl/) wejść w umieszczony tam link.

Zawarcie nowej umowy bez weryfikacji przez konsumenta okoliczności rozwiązania poprzedniej umowy, wiązać się może z ze złymi skutkami prawnymi które mogą wynikać z przykładowo dublowania się umów. To bardzo ważne, musimy o tym zwłaszcza pamiętać.