W dzisiejszych czasach mamy możliwość korzystania z wielu sprzętów, których nazwy zaczynają się od wyrazu „smart”. To brytyjskie słowo oznacza „mądry”, natomiast w przypadku różnorodnych sprzętów, określenie to oznacza, że dany sprzęt jest wielofunkcyjny.
Dla przykładu tzw. smartBOX, czyli tłumacząc ten wyraz dosłownie „mądre pudełko”, to urządzenie, jakie służy do zdalnej akwizycji danych z różnego rodzaju urządzeń pomiarowych.

Obróbka skrawaniem (cnc)

Autor: Windell Oskay
Źródło: http://www.flickr.com
Należą do nich m.in. liczniki prądu czy też wody i przykładowo urządzenia do analizy parametrów sieci. Odczyt pobranych informacji odbywa się przy pomocy trzech różnych tzw. interfejsów komunikacyjnych. Mogłyby one być skonfigurowane w dowolnej postaci.

Na tej stronie są bardzo interesujące informacje, ale gdy chcesz dowiedzieć się więcej, odszukaj ponadto (https://3podatki.pl/ksiegowosc/) pozostałe dane, które są dostępne tutaj.

Należałoby też dodać, że takie urządzenie jak smartBOX ma aż 16 wejść impulsowych w postaci 2 gniazd posiadających po 8 wejść. Są one wykorzystywane do pobierania odczytów ze sprzętów pomiarowych.

box social tracking dashboard

Autor: Intel Free Press
Źródło: http://www.flickr.com
Należałoby również dodać, że takie urządzenie jak smartBOX ma ponadto swoje odmienne zastosowania. Mogłoby zatem spełniać funkcję konwertera protokołów (umożliwia to bezpośredni dostęp do narzędzia pomiarowego). Narzędzie to mogłoby także udostępniać rezultaty obliczeń przy pomocy protokołu Modus TCP. Wartym wspomnienia jest fakt, że wymieniane urządzenie mogłoby być zaopatrzone w modem, co zezwala skupiać dane ze sprzętów znajdujących się w znacznym oddaleniu lub w trudnym w dostępie obszarze.

Można więc stwierdzić, że wymienione narzędzie bardzo usprawnia odbieranie danych, a w ten sposób przyspiesza funkcjonowanie wybranych firm informatycznych.