Administrowanie nieruchomościami to nic innego jak odpłatne wykonywanie nadzorowania i obsługi nieruchomości na zlecenie właściciela nieruchomości. Na administratorze nieruchomości spoczywa więc obowiązek dbania o finanse, prace remontowe i bieżące naprawy powierzonej mu nieruchomości.

blok

Autor: Mark Moz
Źródło: http://www.flickr.com
Administrowanie nieruchomościami z Wrocławia może zająć się przynajmniej kilkanaście firm , które świadczą tego rodzaju usługi. Administrowanie nieruchomościami z Wrocławia to usługa, która kierowana jest przede wszystkim do wspólnot mieszkaniowych. Oferta firm specjalizujących się w zarządzaniu nieruchomości może obejmować szeroki zakres usług, zaczynając od administrowania obiektami, poprzez zapewnienie obsługi księgowości, aż po usługi z zakresu konserwacji nieruchomości i jej porządkowania.

Firmy zajmujące się administrowaniem nieruchomości biorą na siebie obowiązek reprezentowania wspólnot mieszkaniowych w urzędach administracji publicznej, ale także pośredniczą w rozwiązaniu najróżniejszych sporów, które powstają pomiędzy osobami będącymi członkami wspólnot mieszkaniowych. To na administratorach nieruchomości spoczywa obowiązek rozliczania się z opłat za dostarczane media, ale też pobieranie opłat od mieszkańców. To administrator nieruchomości w imieniu członków wspólnoty ma obowiązek prowadzić oraz podpisywać umowy na dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody.

Jeżeli absorbują Cię opisywane w tym materiale tematy i chcesz przeczytać większą ilość informacji na tego typu temat – wejdź tutaj.

nieruchomość

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com

Zadaniem osoby administrującej nieruchomościami jest także pilnowanie porządku i czystości w obrębie powierzonej mu nieruchomości. Również obowiązkowe, okresowe przeglądy instalacji gazowych oraz wentylacyjnych to obowiązek administratora. Jak widać, zakres obowiązków, które wykonuje administrator nieruchomości jest niezwykle szeroki. Firmy zajmujące się ze zlecenia wspólnot mieszkaniowych administrowaniem nieruchomości na ogół oferują jeszcze inne usługi.

Zajmowanie się tak wieloma sprawami wymaga zatrudnienia duże liczby pracowników. Wśród pracowników firm zajmujących się administrowaniem nieruchomościami powinni się bowiem znaleźć księgowi, konserwatorzy urządzeń, pracownicy od sprzątania. Prowadzenie administrowania nieruchomościami wymaga ukończenia studiów wyższych i posiadania wymaganej przez prawo licencji. Daje to pewność tego, że osoba, której powierzono administrowanie nieruchomości, będzie bardzo dobrze wywiązywała się ze swoich obowiązków, a nieruchomość będzie bezpieczna.