Bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina rozległa i wielowątkowa. Jest to to zbiór przepisów, metod, również środków organizacyjnych, technicznych i badawczych mających na celu pewne świadczenie pracy w odpowiednich warunkach. Nadzór BHP czuwa, aby nie naruszyć regulacji i zasad bhp, gdyż może to spowodować ujemne skutki dla zdrowia, życia i własności, a także skutkuje odpowiedzialnością prawną, karami zarówno dla pracodawcy, jak i pracującego. W myśl regulacji, na pracodawcy ciąży obowiązek chronienia życia i zdrowia swoich pracowników. Wykonywać to musi przy właściwym wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w tym ergonomii, socjologii, psychologii i medycyny pracy.

kurs bhp

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com
Odcinek bhp jest obowiązujący, dla właściciela przedsiębiorstwa najwygodniejszą opcją jest zlecenie tych zadań specjalistom w owej sferze. Wyspecjalizowana firma gwarantuje pełen profesjonalizm w każdej sferze działania. Przestrzeganie przepisów i reguł bhp podlega kontroli pracodawcy, również upoważnionych osób. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie rozporządzeń bhp może ponosić zarówno pracodawca, jak i pracownik. Istnieją firmy, jakie zajmują się kompleksową usługą BHP obejmujące każde aspekty powiązane z bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach o przeróżnych profilach. Nadzór bhp proponuje usługi mieszczące zarówno doradztwo jak i analizę, ocenę i wprowadzanie nieodzownych procedur, instrukcji i organizacji pracy w odniesieniu do konkretnych, aktualnych regulacji i rozporządzeń – sprawdź tu. Przestrzeganie przepisów bhp dotyczy jakiegokolwiek przedsiębiorcy, chyba że jest to kancelaria adwokacka w lublinie aktywność jednoosobowa. Jeśli biznesmen zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę, staje się pracodawcą i zaczynają go obowiązywać przepisy wynikające z Kodeksu Pracy, w tym owe dotyczące BHP.

pracownicy

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Kadra firmy zewnętrznej umożliwia cykliczne i wstępne szkolenia BHP w Katowicach, doradztwo z zakresu obecnych zarządzeń, wsparcie w trakcie działania powypadkowego. Zapewnią także prowadzenie obowiązujących rejestrów BHP i pomoc podczas doboru stosownych środków ochrony zbiorowej i pojedynczej.