Utwardzanie gruntu budowlanego przeprowadzamy na ogół wtedy, gdy nośność podstawy może być niewystarczająca do opanowania obciążenia domu. Zadanie to jest szczególnie kluczowe ze względów bezpieczeństwa. Przed zapoczątkowaniem wzmacniania powinniśmy jednak rozporządzać pewnymi badaniami pola. Bez nich nie będzie wiadomo jakie sposoby użyć.

klasyfikacja gruntów

Autor: NOAA Photo Library
Źródło: http://www.flickr.com
Wzmacnianie gruntów umożliwi posiadanie stabilnego i pewnego budynku.

Jeżeli sądzisz, że omawiany tu post jest interesujący oraz poszukujesz czegoś podobnego, to kliknij jeszcze ten odnośnik, a odnajdziesz więcej informacji schody podlaskie!

Najłatwiejsza i w zasadzie najmniej inwazyjna strategia utwardzania, to ubicie. Strategia ta stosowana jest pod obiekty lekkie konstrukcyjne. Polega na ubijaniu wilgotnego, głównie piaszczystego podłoża specjalnymi machinami. Jeżeli nośność gruntu jest zbytnio mała, a powstaje ona z wilgotności pola, to zdołamy zagęścić go żwirem, albo drobnymi kamieniami gniecionymi pokładami.

Iniekcja to procedura polegająca na podniesieniu nośności podłoża pod fundamentami za pomocą specjalnych zastrzyków do gruntu.

Zainteresował Cię ten tekst? Zatem czytaj również, co chcesz na następnej witrynie, którą z pasją dla Ciebie przygotowaliśmy.

Wzmacnianie gruntów tą strategią ma na celu zniwelowaniu możliwości osiadania obiektu. Są przeróżne techniki iniekcyjne zapewniające utwardzanie wszelkich gatunków gruntów, za pomocą szprycowanej pod ciśnieniem mikstury. Kompozycja i spoistość danej mieszanki jest zależna od rodzaju fundamentu i jego przepuszczalności. Przeważnie są to zawiesiny cementowe, lub roztwory sztuczne, jakie wciska się za pomocą szczególnych pomp do próżni w podłożu budowlanym.

grunt budowlany

Autor: tommy japan
Źródło: http://www.flickr.com
Podczas wykonywania prac budowlanych, konieczne jest niekiedy zagęszczenie gruntów. Jego zamysłem jest redukcja porowatości podłoża, jaki jest za drobny, a przez to mało solidny. W związku ze zróżnicowanymi właściwościami podłoży, stosowane są różne strategie i maszyny do zagęszczania gruntów. Porowatość gruntu można zmniejszyć w wyniku zastosowania drgań, albo impulsów. Zagęszczanie gruntów robione jest przez różne maszyny. Jednymi z zazwyczaj używanych maszyn służących do zagęszczania przy robotach ziemnych są walce. Walce stałe oddziaływają swoją masą, umożliwiając ukończenie pogrubienia podsypek pod fundamenty, bądź dogęszczenia górnych pokładów grobli.