Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych pozwoleń ani odbycia kursów w tym temacie. Jedyne, co może być przydatne, to wiedza na temat tworzenia takich projektów oraz zgoda właściwych władz na wdrożenie propozycji w życie.

Niekiedy niezbędne jest otrzymanie zgody komendy policji. Będzie to konieczne w sytuacji zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W każdym przypadku konieczna jest zgoda zarządcy określonego terenu oraz zatwierdzenie przez właściwe władze. Przykładowo projektowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej zatwierdza starosta lub prezydent miasta, natomiast w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek danego województwa.

Warunki dotyczące projektu

projekt może zostać wykonany ręcznie lub z użyciem specjalnego programu komputerowego. Powinien być sporządzony zgodnie z ustawami Ministra Infrastruktury i zawierać plany w odpowiednich skalach, gdzie zaznacza się miejsce zmian.

Czy pragniesz, przeczytać następne materiały? Jeżeli tak, to wejdź na ten link i zobacz w artykule więcej porad. One prawdopodobnie również Cię zaintrygują.

Odpowiednio sporządzony projekt stałej organizacji ruchu zawierać powinien skrupulatny opis techniczny, razem z charakterystyką danego miejsca, właściwościami danej drogi, jak również z podaniem likwidowanych lub tworzonych znaków drogowych. Trzeba pamiętać o wpisaniu przewidywanego terminu wprowadzenia zmian, ewentualnie również daty końcowej.

Sytuacje wymagające zmian w organizacji ruchu

autostrada

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Projekt zmiany organizacji ruchu może powstać z różnych przyczyn. Nierzadko powodem jest przebudowa istniejącej drogi, objazd spowodowany remontem, powstanie nowego budynku czy wyznaczanie miejsc parkingowych. Szczególnym przykładem jest sytuacja, w której dokonuje się zmian w sygnalizacji czy oznakowaniu z powodu sporej częstotliwości występowania wypadków drogowych w danym miejscu. Może to wynikać ze złego rozlokowania lub zbyt nikłej ilości oznakowania, zwłaszcza przejść dla pieszych. W punkcie, gdzie kierowcy notorycznie poruszają się z niedozwoloną prędkością, może zostać wprowadzone rozwiązanie w charakterze fotoradarów.

Źródło: ZUT Budmal