Niezwykle istotne są bez wątpienia pomiary gruntów. Niekiedy ma miejsce, że osoby nie będące doświadczonymi specjalistami z branży budowlanej, nie zdają sobie sprawy, jak ważne są szczegółowe badania gruntów przed rozpoczęciem prac budowlanych. Typowym typem pomiarów takiego rodzaju jest sondowanie cpt.

drogi w budowie
Pomiar taki opiera się na tym, że wbija się w ziemię odpowiednio przygotowany do takiej pracy rodzaj stożka, za pomocą którego badane są istotne cechy gleby. Stożek taki jest uzbrojony w specjalistyczny sprzęt pomiarowy, za pomocą którego prowadzone są pomiary, a ich wyniki przesyłane są natychmiastowo do komputera, który dokonuje kolejnych obliczeń i tworzy symulacje. Sondowanie cptu umożliwia zbadanie rodzaju gruntu oraz daje możliwość zanalizowania budowy geologicznej podłoża. Ogromną zaletą takiego typu pomiarów jest to, że umożliwiają one zmierzenie parametrów gruntu na całej długości profilu sondowania (porównaj – badanie geotechniczne gruntu). Inną korzyścią jest bardzo szybki dostęp do wyników wszystkich badań. Bardzo istotna jest również powtarzalność oraz wysoki stopień zgodności.

Wyniki badań mogą być od razu znaleźć się w komputerze, możemy również od razu przeprowadzić symulację. Badania takiego rodzaju są bardzo istotną częścią pomiarów gruntu przed stawianiem fundamentów. To właśnie od pomiarów wodno-gruntowych zależeć będzie, czy fundamenty będą prawidłowo postawione. Czasami zdarza się, że nie zastanawiamy się nad tym, jak zbudowany jest grunt – (stabilizacja gruntów) pod budowę. Sąsiad nam mówił, że nie miał problemów podczas stawiania jego domu i że spokojnie możemy wylewać tutaj fundamenty. Jest to bardzo nieprofesjonalne. Rodzaj podłoża może się bardzo różnić, a poza tym może mieć większą wilgotność.

Dzięki tego typu pomiarom mamy możliwość nie tylko określenia rodzaj podłoża, ale również możemy dokonać wstępnych obliczeń kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z całą inwestycją. Badania tego typu zlecić należy specjalnej firmie, która nie tylko posiada niezbędny do ich przeprowadzenia sprzęt i maszyny, ale także przygotuje nam wszystkie dokumenty ze zrealizowanego pomiaru, przez co będziemy mieli wszystkie dane profesjonalnie opisane.