Wycena nieruchomości to dobry fach, zapewniający dobre zarobki i znaczne możliwości pracy na własną rękę lub w firmie. Rzeczoznawca majątkowy ma uprawnienia, by ustalać wyceny nieruchomości, szacować wartość hipoteczną i katastralną i potwierdzać ewentualne szkody. Jego usługi przydatne są w różnorakich miejscach – od banków, przez urzędy publiczne, po prywatne firmy i gospodarstwa rolne.

Zdobyć zawód rzeczoznawcy jednak łatwo się nie da. Rzeczoznawca majątkowy to fach licencjonowany, to znaczy, że do jego uprawiania niezbędna jest licencja, a zasięg i ścieżka uzyskania dyplomu zawierają się w ustawach. Obowiązujące zapisy znajdziemy w art. 177 i 191 ustawy o gospodarce nieruchomościami – . Pieczę nad wszystkim Minister Infrastruktury. Żeby otrzymać licencję, trzeba zaliczyć studia

Praca, biznesmen

Autor: www.s-lab.pl
Źródło: www.s-lab.pl

5-letnie ekonomiczne, techniczne lub prawnicze. Zazwyczaj koniecznie okazuje się też odbycie kursu podyplomowego, prowadzonego w wielu uczelniach. Nakaz ten znosi się, jeśli plan regularnych studiów zawiera określone minima.

KGDM

Autor: KGDM
Źródło: http://www.kgdm.pl/

Później musisz zaliczyć praktykę w fachu. Wszystko kończy wymagający egzamin przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.Zaliczając go pozytywnie, otrzymujemy licencję zawodową. Trzeba pamiętać o przestrzeganiu prawnych obowiązków, jakie niesie profesjonalna wycena nieruchomości lokal użytkowy kraków . Nasza kariera będzie stale monitorowana przez rząd. Jest takie powiedzenie: per aspera ad astra. Składając papiery na studia, drogi maturzysto, przemyśl taką ścieżką kariery. Trudy edukacji z zrównoważy ci gwarancja, że po magisterce nie wylądujesz na bezrobociu.