Przy wszystkich wielkich pracach budowlanych konieczny jest nadzór i dbałość o właściwe wykonywanie przedsięwzięcia. By mieć sposobność prawidłowego wykonania celu musimy przedsięwziąć odpowiednie kroki.

kontrola

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com
Co to jest audyt jakości

Pojęcia audytu wywodzi się łacińskiego wyrazu auditio, znaczącego „słuchanie”. Początkowo audytem była tylko weryfikacja dokumentacji rachunkowej, w późniejszych latach objął również zarządzanie jakością. Audyt jakości to wszelkie działania mające na celu sprawdzenie czy całość planowanych ustaleń jest skutecznie realizowana, według prawomocnych norm. Jest to zachowanie systematyczne, niezależne i w jego wyniku ma powstać ekspertyza na temat stopnia wykonania założonych celów. Nie jest to kontrola, w skutek której mogą nastąpić kary w odniesieniu do pracowników. Mają wspierać wskazywanie nieprawidłowości warunków w firmie, dostarcza również szansę na udoskonalenie skuteczności przeprowadzanych zadań. Osoba wykonująca audyt jakości, w całkowitym odwrotności niż inżynier kontraktu, nie ponosi odpowiedzialności za obszar wystawioną audytowi.

wylewanie betonu

Autor: Claus Rebler
Źródło: http://www.flickr.com

Czym się odznacza inżynier kontraktu

Inżynier kontraktu to wbrew pozorom nie jest tylko pojedyncza osoba, to sztab specjalistów zajmujących się inwestycją budowlaną.

Przeczytaj bez lęku ten udostępniony tu (www.iw-tom.pl/oferta/kontenery-techniczne) artykuł. Przedstawia on pokrewną problematykę, zatem na pewno także będzie dla Ciebie warty poznania.

Sfera obowiązków inżyniera kontraktu (zobacz więcej) jest tak duży, że jedna osoba nie ma możliwości by parać się wszystkimi zadaniami. Główne cele inżyniera kontraktu to nadzór nad ogółem dokumentacji, nadzór techniczny nad pracami konstrukcyjnymi i odpowiednią jakością ich realizacji.

Ponieważ omawiana funkcja weszła w życie gdy nasze państwo wstąpiło do Unii Europejskiej, z tego powodu jej istotnym zadaniem jest kontrola poprawności zastosowania metod narzuconych przez Unię Europejską, a także uzupełnienie wszystkich czynności urzędowych. Często projekty przy których potrzebny jest inżynier kontraktu są dofinansowywane przez Unię, więc udział inżyniera kontraktu to zabezpieczanie, że wszystkie zadania będą ukończone na czas, a ich tok będzie taki sam jak ten uprzednio zdefiniowany, dodatkowo mamy przekonanie, że z każdego etapu prac zostanie dostarczona prawidłowa dokumentacja. Wszystkie te zabiegi mają udoskonalić rozwój prac, a w finalnej części umożliwić łatwego rozliczenia się z pobranej zapomogi.