Grupa PZU jest jedną z najogromniejszych instytucji finansowych w Polsce i należy do zespołu niezwykle prężnie rozwijających się wspólnot kapitałowych. PZU Wrocław umożliwia kompleksową ochronę ubezpieczeniową we wszelkich najistotniejszych obszarach życia osobistego, publicznego i gospodarczego. Prócz aktywności ubezpieczeniowej PZU wiedzie także aktywność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

ubezpieczenia

Źródło: pixabay

Rozległe, całościowe zabezpieczenie każdych elementów majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa.

Nie czekaj i sprawdź znajdujące się tu uwagi na nasz temat (https://toc.org.pl/biuletyn-toc/). To na pewno są warte Twojego zainteresowania dane – po prostu kliknij tutaj.

Ubezpieczyć można wszystko, dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność społeczną w życiu osobistym. Powinno się każde składniki swojego majątku osobistego objąć dobrze dobraną polisą aktuarialną, aby zagwarantować sobie spokój. Jednym z zazwyczaj nabywanych polis jest ubezpieczenie auta. Ciężko przewidzieć każde przypadki na drodze. Nawet najlepszym kierującym ma możliwość przydarzyć się awaria, karambol, stłuczka, kraksa, zbita szyba. Kompleksowe ubezpieczenie auta zezwala na poradzenie sobie w ciężkich wypadkach. PZU Wrocław dostarcza wsparcie w każdej uciążliwej sytuacji na drodze. Zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych to ubezpieczenie, jakie w przypadku kraksy, albo przypadku zabezpiecza właściciela, a również zapewnia zaspokojenie roszczeń jednostki poszkodowanej.

ubezpieczenie OC

Autor: Joe Hunt
Źródło: http://www.flickr.com

OC w PZU to również polisa w wariancie Komfort, które włącza bezpłatne odholowanie zarówno dla sprawcy wypadku, jak i poszkodowanego. Z kolei AC gwarantuje całkowitą ochronę dla każdego niebezpieczeństwa powiązanego z eksploatacją pojazdu. Umożliwia także zadośćuczynienie za szkody poniesione na obszarze kraju i za granicą, interesujące zniżki za kontynuację ubezpieczenia i bezszkodową jazdę. Poza tym PZU Wrocław oferuje szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dla rodziny. Jedna polisa jest w stanie objąć ochroną ubezpieczeniową nie tylko ubezpieczonego, ale i współmałżonka również dzieci. Gwarantuje wsparcie finansowe w formie wypłaty świadczenia w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego zdarzenia.