Ocieplanie budynkóworaz poddaszy metodą natrysku zyskuje coraz szersze grono sympatyków i wypiera dawnesposoby izolacji termicznej takie jak wełna mineralna i styropian – jest to wywołane tym, że parametry pianki zdecydowanie przewyższają aplikowane dotychczas materiały.

dom

Autor: MTM STYL
Źródło: MTM STYL
Izolacje natryskowe mogą być używane do ocieplania budynków mieszkalnych: poddaszy, ścian, fundamentów, ogrzania obiektów przemysłowych, m.in. w halach, zbiornikach, docieplanie budynków rolniczych: obory, kurniki i innego typu budynki inwentarzowe, izolacje obiektów sakralnych. Izolacje natryskowe to szalenie skuteczny sposób ulepszenia ekonomiczności budynku, a nieraz wzbogacanie jego konstrukcji. Pozwalają na to opisane wyżej właściwości pianki, która może być wykorzystywana do ogrzewania bądź docieplania niejako wszystkich powierzchni, z wyjątkiem ścian budowanych procedurą lekką mokrą. Izolacje (http://megastyro.pl/eps-033-maxlambda.html) natryskowe z powodzeniem mogą być wykorzystywane w budynkach dopiero powstających jak również nowych, jak również starszych, niezależnie od tego, do czego będą w przyszłości przeznaczone. Izolację taką jesteśmy w stanie wykonać na całej nawierzchni budynku, oraz osobne jego elementy. Więcej na ich temat przeczytasz na stronie .

Etapy powstawania izolacji dzielą się na trzy cząstki: po pierwsze – przygotowanie miejsca – zamontowanie wieszaków do krokwi niezbędnych do późniejszego montażu tafli kartonowo-gipsowych po ociepleniu pianką, zasłonięcie folią otworów okiennych, po drugie – etap trafny – natrysk piany otwartokomórkowej, przeznaczonej do tego rodzaju izolacji, tam gdzie piana ma dotyk z drzewem. Piankę nakłada się za sprawą równomiernego natrysku bezpośrednio na błonę lub deskowanie. Piana rozrasta się stu dwudziestokrotnie, tworząc wreszcie spójną warstwę. Dobrze wykonana izolacja pianą niweluje niechciane mostki. Natrysk pianką sporządza się na całej przestrzeni poddasza z dołu do góry, na początku między krokwiami. Ostatecznym etapem jest dokładne wykończenie pianą pór stolarki okiennej, kanałów wentylacyjnych, ostatni etap występuje bezpośrednio po aplikacji pianki, można rozpocząć wtedy do montowania profili.

Decydując się na do ocieplania lub docieplania poddasza, dachu, ścian, czy całego budynku, zdobędziemy nie tylko kompletną gwarancję satysfakcji w trakcie prowadzonych prac izolacyjnych, ale także gwarancję, że zamierzony wynik izolacji natryskowej utrzyma się przez cały okres wykorzystywania pomieszczeń.