Zakupujesz mieszkanie od dewelopera? Miej na uwadze, żeby jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego dokonać osobistego odbioru lokalu, ażeby przekonać się, czy jest wykończone w zgodzie ze wcześniejszymi ustaleniami. To bardzo ważne, gdyż może to uchronić kupującego przed przeprowadzeniem zbędnego remontu lub naprawy na własny koszt.

Odbiór mieszkania

Autor: Simon James
Źródło: http://www.flickr.com
Jak zorganizować odbiór mieszkania od dewelopera?

Pamiętajmy, iż już na samym początku, czyli w okresie podpisywania umowy deweloperskiej musimy określić odbiór mieszkania. Zapewnia to odpowiedni czas na faktyczne sprawdzenie mieszkania, jednocześnie umożliwi to dochodzenie roszczeń w sytuacji opóźnień ze strony dewelopera. Brakuje przepisów definiujących powinności dewelopera, nie jest więc określone, w jakim okresie następuje odbiór mieszkania od dewelopera. Dlatego sprawy te muszą zostać odpowiednio ustalone w umowie deweloperskiej.

Właściwie to znaczy, iż musi być sporządzone każde najistotniejsze, najbardziej drobne ustalenie, a także kluczowe typu odbiór techniczny mieszkania od dewelopera. Niezwykle istotne jest, ażeby w takiej umowie była informacja o ostatecznym terminie mieszkania gotowego do odbioru. Jeżeli będzie jakieś opóźnienie warto to uwzględnić w zawartej umowie, to oznacza przykładowo ustalić karę umowną. Ważne jest też ustalenie sposobu zawiadomienia kupującego o tym, że mieszkanie mieszkanie na sprzedaż warszawa jest już przygotowane do odbioru.

Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera
Niezwykle istotne jest, by zaznaczyć minimalny okres dla nabywcy na odbiór lokalu, już od chwili otrzymania zawiadomienia od dewelopera. Jeżeli zapomnimy o tej sprawie to może się zdarzyć, że deweloper określi nabywającemu dosyć krótki czas na dokonanie oględzin, więc podczas niedokonania odbioru lokalu określonym czasie, może uznać, że nabywca zatwierdził lokal bez zastrzeżeń.

Bardzo ważne, ażeby skrupulatnie zdefiniować standard wykończenia lokalu. Dzięki temu prościej będzie dochodzić wszelakich rozszczeń, jakie mogą wynikać z wad lokalu. Polecane jest przeprowadzanie oględzin mieszkania w obecności osoby ze stażem w branży budowlanej, czemu deweloper nie powinien się przeciwstawiać. Zgodność standardu lokalu z zapisami umowy stwierdza się w protokole odbioru. Tym sposobem mamy gwarancje, że żadne nieporozumienia nie będą nas dotyczyć, a to przecież niezwykle ważne w takiej sytuacji. Dodatkowe informacje –