Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z najważniejszych segmentów polityki ekologicznej jak również polityki ekonomicznej Polski, zwłaszcza po przystąpieniu kraju do państw unijnych. Wynika to z ograniczonych rezerw wodnych Polski, nadmiernego zużycia wody oraz wytwarzania dużej ilości odpadów płynnych.

oczyszczalnia przydomowa

Źródło: klargester.pl
W przypadku większej części terenów gmin miejskich, temat odprowadzania i wyeliminowania ścieków, rozwiązywany jest przez zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Podczas gdy w wielu gminach wiejskich, budowanie systemu usuwania i wyeliminowania ścieków wciąż jest obecnym i istotnym problemem gospodarki wodno-ściekowej. Tereny wiejskie, cechują się w znacznej mierze rozproszoną zabudową oraz trudną topografią terenu.

Prezentowany temat Cię fascynuje? Więc odsyłam tu (http://blyss.pl/produkty/przyczepy/przyczepy-pod-sprzet-budowlany), ponieważ znajdziesz tutaj ciekawe dane na opisywane zagadnienie, które godne są uwagi.

Dlatego, stawianie zbiorczych oczyszczalni ścieków, jest często nierentowne, a nawet nierealne. W związku z tym, dla wielu obszarów wiejskich, jedynym rozwiązaniem odprowadzania i zneutralizowania nieczystości płynnych są pojedyncze systemy oczyszczania ścieków jak . Indywidualna oczyszczalnia ścieków odpowiada za neutralizowanie nieczystości płynnych z gospodarstwa, w stopniu przewidzianym we właściwych przepisach prawa.

Stworzenie przydomowej oczyszczalni ścieków, niesie ze sobą wysokie nakłady inwestycyjne w porównaniu do zbiornika bezodpływowego. Zbiornik bezodpływowy jest rozwiązaniem lepszym z punktu widzenia ekologicznego. Zbiornik bezodpływowy daje możliwość osiągnięcia wysokiego stopnia odprowadzania ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Autor: wfeiden
Źródło: http://www.flickr.com/

Na rynku mamy kilka typów przydomowych oczyszczalni ścieków – oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinne, z osadem czynnym oraz ze złożem biologicznym tzw. oczyszczalnie ekologiczne. Obiekty te mogą zaspakajać potrzeby do 50 użytkowników. Najważniejszym miernikiem wyboru rozwiązania technicznego przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien być mimo wszystko aspekt pro środowiskowy, tzn. skuteczne oczyszczanie ścieków, tak aby środowisko, w myśl reguły zrównoważonego rozwoju, zostało w stanie nietkniętym. Montaż warto zlecić profesjonalnej firmie instalatorskiej, która zapewni dokładne wykonanie oczyszczalni i właściwy jej rozruch. Producent biologicznych oczyszczalni ścieków zapewnił łatwość ich sterowania i rzadkie, nie częściej aniżeli raz na pół roku przeglądy.