Jednym z wielu blankietów, które winni zgłaszać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, którzy nie są uprawnieni do zapłaty zasiłku, także przez płatników, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia przekazują wypłatę zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa należyte zapełnienie druku, w przeciwnym razie pozostanie on poprawiony przez ZUS, w konsekwencji zawyżając bazę wymiaru zasiłku z winy płatnika.

Ubezpieczenie
Zaświadczenie ZUS Z-3 służy wyznaczeniu prawa do zasiłku chorobowego i wyznaczeniu jego wysokości. Obejmuje informacje zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, oraz wykaz osiąganych przez ubezpieczonego zarobków. W prawidłowo zapełnionym ZUS Z 3 muszą znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, okresy niezdolności do pracy, jakie mają istotność na prawo do wypłaty zasiłku chorobowego, w tym również dane na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku podczas pracy, ewentualnie miały one miejsce w drodze do pracy, względnie z pracy.

Na prośbę pracownika, chlebodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu. W owym poświadczeniu wpisuje się, czy wspomniany pracownik nie znajduje się w okresie wymówienia umowy o pracę, ani w czasie próbnym, a zakład pracy nie jest w stanie bankructwa, bądź likwidacji. Wystawca poświadczenia ponosi odpowiedzialność legislacyjną w przypadku podania danych niewłaściwych z rzeczywistością. Poświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna z reguły stosowana jest w chwili w jakiej pracodawca nie zamierza angażować pracownika na podstawie umowy o pracę, jednakże zależy mu na zrealizowaniu ustalonych działań, bądź osiągnięciu wyraźnie wyznaczonych obowiązków.W przypadku umów cywilno prawnych jest możliwość wskazać

miejsce i czas wykonywania pracy, ale nie jest to nieodzowne, w wyższym stopniu liczy się samo zakończenie pracy, a nie jej czas i miejsce. Najbardziej popularnymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia i umowy o dzieło.

Jeśli ukazywana tu problematyka to Twój konik – wyraź opinię (http://iurico.pl/) na jej temat. Twój komentarz z pewnością dla autora się liczy.

Trzeba pamiętać, że ani umowa zlecenie, ani także umowa o dzieło nie są umowami o pracę i nie dotyczą ich przepisy Kodeksu Pracy.