Podobnie jak wykształcenie, tak i fach geodety wymaga zainwestowania znacznych kosztów. Młodsi stażem, żeby żyć na poziomie, często zarabiają po pracy w całkowicie innych zawodach. Część próbuje swoich sił w dłuższej perspektywie, stawiając na niełatwe początki za niskie wynagrodzenie.

Geodeta, teodolit

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Zmienia się natomiast otoczenie wokół tej uznanej jeszcze przed laty profesji. Na rynek wchodzi coraz więcej wykwalifikowanych geodetów z wykształceniem wyższym. Obfite w oferty i propozycje zleceń są możliwości oferowane przez uczelnię. Ogłaszają je też branżowe serwisy, czy akademickie biura pracy.

Maturzyści wybierający geodezję jako zawód mają dzisiaj do wyboru wszystkie większe miasta Polski. Uczelnie już wykształciły i wypuszczą w najbliższych okresach następne liczne rzesze geodetów. Tak samo jak w wielu pokrewnych zawodach – tzw. fachowych (kartograf, elektrotechnik, ale też dziennikarz czy operator kamery) rynek nie potrafi zapewnić godziwych umów i płac. Nawet tytuł magistra uznawanej krakowskiej czy warszawskiej akademii nie zapewni sukcesu, nawet w dalszej perspektywie. Podobnie kolorowo nie kreuje się sprawa zarobków w geodezyjnej branży.

Zaciekawił Cię ten wątek? W takim razie kliknij w link do serwisu obudowy akustyczne i ciesz się następnymi tekstami. W razie jakiś wahań – zwróć się do nas.

Warunki pracy i cięcia kosztów są regularnie krytykowane przez znawców kwestii.

Geodeta pracuje przy pomiarach i planowaniu przedsięwzięć budowlanych. Jego fach ma duże znaczenie w pierwszej fazie, jeszcze przed powstaniem pierwszych fundamentów hal, sklepów, boisk czy budynków mieszkalnych. Obeznany fachowiec-geodeta jest w stanie pracować w miejscach, różniących się specyfiką. Wyliczane pomiary gruntów umożliwiają geodetom precyzyjne stworzenie zarysu map – . Geodeci w mig rozpoznają odkształcenia fundamentów, pod lupę biorą także kulistość planety. Magister geodezji i kartografii ma także zbliżone zdolności – z dziedziny kartografii. Zanim zamienią się one na preferowane pensje, młodzi muszą latami czekać – zwłaszcza gdy chodzi o rozpoczęcie niezależnej działalności. Założyciel firmy geodezyjnej powinien zdać egzamin zawodowy (500 złotych) i wykazać się trzyletnią praktyką.

W branżowych serwisach ukazują się oferty, skierowane zarówno do rozglądających się za pracą, jak i oferujących swoje usługi. Wielkie ośrodki kształcenia paradoksalnie nie oznaczają pracy na wymarzonych warunkach. Potwierdzają to starsi pracownicy, jak i młodzi koledzy po fachu.