Granulowanie jest to proces, który polega na sklejkowaniu cząstek w czasie kompresji w bardzo wysokiej temperaturze w otworach matrycy granulatora. Niezależnie od tego, jaki typ posiada matryca – jest pierścieniowa czy płaska – jakość granulek jest uzależniona od odporności i siły wiązań między cząsteczkami surowca.

Do tego potrzebny jest nam granulator. Surowce granulowane łatwo i precyzyjnie się dozuje, mają stały skład oraz stabilne parametry fizykochemiczne. Granulowanie moglibyśmy podzielić na 3 fundamentalne etapy. Pierwszy z nich to etap, kiedy poszczególne cząsteczki tworzywa przekształcane są do ścisłej postaci masy o składzie stałym i parametrach, w jakich większa część zachowuje swoje początkowe właściwości. Energia masy jest rozproszona poprzez tarcie wewnątrzcząsteczkowe oraz przez tarcie cząsteczek o ścianę granulatora. W kolejnym etapie cząstki surowca ściskane są ze sobą i powiększa się w nich o wiele ich wzajemne działanie. Rozpoczyna się wtedy proces plastycznej deformacji, który ma miejsce w matrycy granulatora. Cząstki łączone są przez siły elektrostatyczne oraz siły van der Waalsa. W etapie trzecim ma miejsce redukcja objętości surowca. Skutkiem jej jest wzrost gęstości surowca. Materiał posiada już formę granulatu.
granulator

Autor: GOCLEVER
Źródło: GOCLEVER
W czasie granulowania około 40 procent masy granuLatora zużywane jest na kompresję tworzywa. Pozostałość mocy jest zużywana na przezwyciężenie tarcia podczas kompresowania. Dodanie właściwej ilości wody, aby powiększyć wilgotność obniża całkowitą moc, która konieczna jest do granulowania. Podczas granulowania surowiec jest wtłaczany przez rolki do otworów matrycy z odpowiednim naciskiem. Moc takiego nacisku jest zależna przeważnie od surowca, średnicy otworów matrycy i mocy granulatora.

Z punktu widzenia rolek i budowy matrycy, zmienia się ich szerokość robocza wykorzystania do wielkości granulatora, która posiada niezwykle olbrzymie znaczenie dla wydajności procesu.zobacz pod linkiem apartamenty baltic park apartamenty baltic parkForma pierścieniowa lub płaska ma parę niezwykle istotnych dla procesu granulowania parametrów.