Zbiorniki na wodę oraz zbiorniki ciśnieniowe mają ogrom zastosowań. Wytwarzane są zazwyczaj ze stali ocynkowanej lub takiej, która od wewnątrz zabezpieczona jest przed powstawaniem rdzy. Co jeszcze należy o nich wiedzieć?

Zbiorniki ciśnieniowe stosowane są w rozmaitych branżach. Najczęściej jest to chłodnictwo czy przemysł związany z ciepłownictwem. Przechowywane są w nich zazwyczaj ciecze, takie jak woda, lecz również gazy nie posiadające palnych właściwości, glikol, amoniak, jak również kondensat. Zbiorniki ciśnieniowe mogą również służyć do przechowywania materiałów niebezpiecznych, w tym takich, które są trujące, żrące lub są łatwopalne (znajdź więcej). Zastosowanie tego typu zbiorników jest ściśle powiązane z przeznaczeniem, dlatego ich produkcja musi być dostosowana do potrzeb klienta.

zbiorniki ciśnieniowe

Autor: PPRI-ŻEGRZE
Źródło: http://zbiornikicisnieniowe.pl/

Temperatura, jakiej może być poddany tego rodzaju zbiornik, waha się od – 40 stopni, nawet do 150. Dlatego istotne jest określenie parametrów, które będą oddziaływały na zbiorniki. Zbiornik przeważnie posiada kształt cylindryczny. Firmy zaopatrujące w takie przedmioty, na potrzeby danego klienta oferują właściwy projekt, który po etapie montażu powinien być zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego, jako odpowiadający warunkom użytkowania oraz zgodności z zasadami bezpieczeństwa. Zbiornik podlega tego typu odbiorom, jeśli mówi o tym rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r., wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 ze zm.).

Zbiorniki na wodę różnią się między sobą, a zależności od ich zastosowania. Występują różne ich pojemności, aby zagwarantować wybór oraz wykorzystanie odpowiednich parametrów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta (wyszukaj więcej).

Zbiorniki na wodę muszą być bez wyjątki wykonane z materiałów, zapewniających bezpieczeństwo magazynowanej w nich cieczy, gwarantując wieloletnie działanie, jak również muszą charakteryzować się dużą odpornością na występowanie uszkodzeń. Zbiornikizbiorniki na wodę?użyć na przykład magazynowaniu zapasów wody ciepłej, jak również do jej uzupełniania, gdy pobór jest duży. Zbiorniki wody o profilu zasilającym, są wykorzystywane jako miejsca gromadzenia wody, która wykorzystywana jest wtedy, kiedy występują ubytki wody w centrali ciepła. Tego typu zbiorniki mogą również magazynować wodę pitną, wykorzystywane są w sytuacji, gdy występują jej za małe ilości w studniach bądź ujęciach wodnych.