Świeże powietrze bez przeciągów jest podstawą odpowiedniego klimatu mieszkaniowych pomieszczeń. Do osiągnięcia takiego stanu w domu jest konieczne zapewnienie stałej wymiany powietrza.
Zadbać trzeba nade wszystko o właściwy nawiew, który później wymusi także i wywiew powietrza.

woda

Autor: Björn S…
Źródło: http://www.flickr.com
nawiew

Autor: www.hardox.com
Źródło: www.hardox.com
Efekty kiepskiej wymiany powietrza groźne są dla domu, ale nade wszystko groźne są dla zdrowia człowieka. Napędowa siła wentylacji to różnica ciśnień, która powstaje wskutek różnicy temperatury powietrza zimnego na dworze oraz cieplejszego powietrza w środku budynku. Zużyte powietrze jest usuwane na zewnątrz za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych. Napływa na to miejsce świeże powietrze z zewnątrz. Swobodny przepływ powietrza z „czystych” miejsc dla przykładu pomieszczenia dziennego czy też sypialni do pomieszczeń „brudnych” tego typu jak łazienka, kuchnia czy toaleta dopełnienia całości. Ograniczenie wentylacyjnego systemu jest to zjawisko szkodliwe. Nieświadoma rezygnacja z dobrej wentylacji pociągnie za sobą o wiele gorsze rezultaty.
Brak wentylacji doprowadzić może do zawilgocenia pomieszczeń. To zawilgocenie przeistoczyć się może w zagrzybienie przegród konstrukcyjnych. Może również niesprawna wentylacja (więcej wentylacja dolny śląsk) się przyczynić do powstania zaduchu, który będzie sprawiał znużenie i senność ludzi, którzy przebywają w tego typu uwarunkowaniach. Może również powiększyć stężenie substancji, które są szkodliwe oraz skutkują dolegliwościami i alergiami w dłuższym okresie czasu. Ogólna formuła twierdzi, że nawiew równy powinien być ilości powietrza wyeliminowanego z budynku. W budynku nie odnajdziemy próżni. Wielkość strumieni nawiewanego powietrza powinna być zgodna z normą PN-03430. Doprowadzenie właściwej ilości powietrza czystego bez efektu przeciągu, jest to kluczowe założenie nawiewów.

Aby zapewnić sobie komfort, jest potrzebna nieprzerwana oraz cykliczna dostawa powietrza, które będzie także miało właściwą wilgotność i temperaturę. Dzisiejsze domy są coraz bardziej szczelne oraz w małym stopniu umożliwiają samoczynną wentylację, dlatego też wymagane jest wspomaganie takiej wentylacji.