W ekonomii istnieje wiele pojęć a jednym z nich może być przykładowo przychód. Jest to oczywiście całkowita liczba sprzedanych produktów, dóbr oraz świadczonych usług netto (po odliczeniu podatku VAT) w danym okresie rozliczeniowym.
Powyższe powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca.

przychody

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Jednak poprawne ustalanie tego, co przedstawia przychód w firmie oraz w którym momencie faktycznie on powstaje, jest strategiczną sprawą do prawidłowego funkcjonowania działalności gospodarczej. Chodzi naturalnie o uczciwe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym z podatku dochodowego. Dla uściślenia – dochodem nazywamy przychody pomniejszone o koszty ich nabywania. Inaczej mówiąc, jeżeli posiadamy firmę utrzymującą zieleń to pieniądze, które przeznaczyliśmy na paliwo do kosiarki są kosztem uzyskania przychodu.

Przedstawiana tutaj tematyka jest według Ciebie godna uwagi? Jeśli tak, to wejdź do serwisu odszkodowania komunikacyjne lubin, który proponuje pokrewne tematy.

Dlatego też ogólnie mówiąc, posiadacz działalności, który nie tylko zna, lecz także stosuje się to takiej Zasady, nie powinien się niczego obawiać podczas ewentualnej kontroli pracownika Urzędu Skarbowego. W wypadku firmy jej dochód to, jak to było stwierdzone wyżej, wielkość sprzedanych usług lub produktów, z kolei moment jego uzyskania to chwila wydania produktu albo wykonania jakiejś usługi.

etykietki z przecenami

Źródło: freepik.com
W praktyce jednak nierzadko bywa tak, że biznesmen otrzymuje zapłatę wcześniej albo później niż dzień przekazania towaru. Podatek dochodowy trzeba jednak opłacać cyklicznie co miesiąc albo co kwartał, niezależnie od daty rzeczywistego otrzymania pieniędzy. Dlatego też niezwykle istotne jest to, aby bezbłędnie potrafić obliczyć wielkość podatku za dany okres rozliczeniowy.

Art. 14 (ustęp 1 ustawy o PIT) stanowi, że przychody z prowadzonej firmy, to kwoty należne, także jeśli przedsiębiorca w rzeczywistości dotąd nie dostał zapłaty za sprzedany towar lub zrealizowane usługi.