Przedsiębiorca, który zaczyna proces związany z ewidencjonowaniem sprzedaży na kasie rejestrującej może ubiegać o zwrot za jej kupno. Musi, rzecz jasna, spełnić określone formalności.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com

Jeśli zamierzamy zaopatrzyć się w kasę fiskalną to, jeśli jest to pierwszy zakup, mamy możliwość wnioskowania o 90% zwrot, przy czym nie może on równać się więcej niż 700 zł. Reguły, z których wynika ulga na zakup kasy fiskalnej określone zostały w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przedsiębiorca, któremu przysługuje zwolnienie (zobacz zwolnienie lekarskie) z VAT musi złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wnioski pisemne. Wniosek winien określać, ile urządzeń jest w posiadaniu przedsiębiorcy oraz gdzie wszystkie będą wykorzystywane.

Wniosek musi zostać złożony zanim rozpocznie się procedura ewidencjonowania. W przypadku czynnych podatników VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej odliczana jest w deklaracji VAT. By ulga na kasę fiskalną mogła przysługiwać, nieodzowne jest rozpoczęcie procesu ewidencjonowania obrotu i kwot podatków najpóźniej w terminach, które obowiązują podatnika. Co więcej podatnik, który jest zainteresowany ulgą na kasę fiskalną musi przedłożyć dowód zapłaty całej kwoty za kasę rejestrującą. Nowy artykuł: kwartalne opłacanie podatku od dochodu.

Co do kwestii wartości odliczenia, należy mieć na uwadze, że w w konkretnej jednostce rozliczeniowej nie może przewyższać różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Kwestia będzie przedstawiać się inaczej, jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany i inaczej, gdy rozlicza się go miesięcznie. Dla zainteresowanych: .

Gotówka

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

W sytuacji, gdy suma podatku naliczonego jest większa niż suma podatku należnego albo wynosi tyle samo co ten podatek, można uwzględnić limitowane odliczenie. Mamy do czynienia z sumą do zwrotu lub nie ma podatku do zapłaty. Jeśli podatek dochodowy kwartalnie jest rozliczany to w we wskazanym okresie można odliczyć 50% kwoty, która odpowiada 90% ceny netto kupionej maszyny, a jeśli mamy do czynienia z rozliczeniem miesięcznym to można odliczyć 25% wartości, która odpowiada 90% wartości wspomnianej ceny. Więcej na stronie: wielkość ulgi ka zakup kasy fiskalnej.