Budownictwo ma wiele definicji. Jedna z nich głosi, że jest to działalność techniczna która polega na budowaniu bądź zmianie obiektów budowlanych. Z uwagi no to gdzie te budynki powstają budowlanka dzieli się na wodna i lądową. Mnóstwo sprzętów i urządzeń jest stosowanych w branży budowlanej. Jednym z nich są żurawie budowlane. Podzielić je można na stacjonarne oraz przenośne. Służą one do stawiania między innymi skytowerów i zaliczane są do najogromniejszych maszyn roboczych. Składają się one z paru części.

Na początku niewielki żuraw samochodowy wznosi stalową ramę, a na niej pierwszą część wieży. Wszystko to realizowane jest na specjalnie przyszykowanym podłożu. W ten oto sposób powstaje podstawa, która obciążona jest balastem. Na górze czy też na szczycie konstrukcji zamieszczone jest kabina operatora, ramię oraz przeciwwaga. Do unoszenia żurawia służy specjalne urządzenie podnoszące.

Transport morski, żurawie portowe

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Ono może przesuwać się w górę i w dół, dzięki czemu żuraw wznosi sam siebie. Żuraw posiada konstrukcję wykonaną ze stali, dzięki czemu nie wygina się – szczegóły na . Ponadto nie ma możliwości na to, by się przewrócił, ponieważ jak już uprzednio było przytoczone podstawa jest obciążona balastem zrobionym z betonu. Tego typu dźwigi mogą uzyskać wysokość szacunkowo 100 m. W szeregu przypadków żurawie używane są do podnoszenia i transportowania części budynków takich jak dachy, oraz materiałów na placach budowy. Niemniej jednak zanim zostaną one dopuszczone do użytkowania muszą przejść dobrze test.

Egzamin ten realizowany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Gdy zostanie on pomyślnie skończony wtenczas żurawie mogą rozpocząć prace na placu budowy. Tego typu żurawia może obsługiwać wyłącznie i wyłącznie wykwalifikowany i mający specjalne uprawnienia pracownik. Nazywany jest on, jako maszynista żurawia.

Masz chęć zgłębić inny aspekt prezentowanej sprawy? Zobacz więcej porad pod linkiem (https://souniq.pl/) – one na pewno rzucą nowe światło na prezentowany problem.

Jego praca zaliczana jest do niebezpiecznych. Przyczyniają się do tego takie elementy jak m.in. praca na wysokości oraz w zmiennych warunkach synoptycznych. Naturalnie, gdy szaleje bardzo porwisty wiatr prace na żurawiu są powstrzymywane.