Autor: maohamed.shaaz

Termin logistyka początkowo powszechny był w obrębie wojskowości.

Rozkwit i globalizacja w XX wieku przyczyniły się do upowszechnienia się tego pojęcia w innych obszarach takich jak dystrybucja, sprzedaż, produkcja, magazynowanie, |transport oraz zarządzanie i inżynieria wyrobów gotowych.

Obecnie logistyka utożsamiana jest jako skomplikowany proces rozplanowywania, realizowania oraz monitoring przewożenia i przemieszczania miedzy różnymi gałęziami gospodarki produktów oraz materiałów. Przy planowaniu logistycznym najważniejsza są rodzaj towaru i windowanie popytu. Usługi logistyczne dotyczą obsługi klientów i zaspokajania ich pragnień, kontroli poziomu i użyteczności ekonomicznej zapasów, przyjmowania i realizowania zamówień, potrzebnego zaopatrzenia, dystrybucji, sprzedaży, przepływu towarów oraz gospodarki magazynowej.

Wielopłaszczyznowość zagadnienia logistyki sprawia, iż wielu podmiotów gospodarczych i ekspertów tej domeny poszukuje informacji na stronach internetowych, choć może być trudno znaleźć portal logistyczny, który całkowicie wyczerpuje i dopełnia znaczenie tego zagadnienia. Nieustanna przemiana oraz rozwój skutkują tym, iż trudno nadążyć z nowościami i nowatorstwem w logistyce, wskazane jest zatem pomyśleć nad poszukiwaniem intrygującego dla nas portalu logistycznego. Ze względu na zasięg terytorialny wyróżnia się wiele dziedzin logistyki, poszczególne portale mogą zajmować się specjalizacyjną tematyką transportu międzynarodowego czy też krajowego, w obrębie konkretnego działu gospodarki lokalnej bądź narodowej.

Element usług logistycznych może zostać przekazany spedytorom. Na portalach logistycznych można znaleźć wiele propozycji przewozu, obsługa czy przeładunków. Spedytorzy to osoby prawne bądź osoby fizyczne, które zajmują się zorganizowaniem przepływów towarów za odpowiednią zapłatą. Przewóz przewóz aut z holandii towarów może być organizowany przez transport samochodowy, transport kolejowy bądź przez transport morski. Umowa między zleceniodawcą a spedytorem najczęściej określa narzędzia przyjmowania zleceń, środek transportu, formę ubezpieczenia wysyłki oraz sporządzanie dokumentacji transportowej. Czasami uzupełniania jest ona o czynności dodatkowe takie jak magazynowanie przesyłek, przyjęcie zapłaty za wysyłkę od konsumenta bądź koordynację sprzedaży towaru. Rolę spedytora nie musi pełnić podmiot zewnętrzny, ale i wyodrębniona specjalnie jednostka organizacyjna danego podmiotu gospodarczego.