Mamy czas grzewczy, a znaczy to, iż w niejednej spółdzielni mieszkaniowej albo wspólnocie uskuteczniane będzie rozliczanie zużycia ciepła, bo mnóstwo zarządców nieruchomości czyni to akurat w czasie okresu grzewczego. W naszym kraju w bardzo wielu kamienicach używane są tzw. podzielniki kosztów ogrzewania. Podzielniki to urządzenia służące do podzielenia kosztu ogrzewania całego domu na indywidualnych użytkowników symetrycznie do ilości ciepła pobieranego poprzez ich urządzenia grzewcze czyli grzejniki.

Ciepłomierze

Źródło: bmeters.pl

Stosowanie podzielników zamiast ciepłomierzy wymuszone było wyszukiwaniem sposobu rozliczeń kosztów użycia ciepła w budynkach mających kolektywne i nie raz w liczbie większej niż jeden, piony instalacji CO. Te stare wobec instalacji centralnego ogrzewania szkielety budynków, właściwie udaremniają zainstalowanie ciepłomierzy, jedynymi metodami rozliczenia była jedynie opłata ryczałtowa powiązana z metrażem lokum lub mieszkania.

Zastosowanie podzielników zamieniło ów stan rzeczy ale oczywiście zrodziło też serię zapytań co do sposobów działania podzielników i błędów z tym związanych (zobacz tutaj). Rozliczanie kosztów grzania lokalu w oparciu o wskazania indywidualnego ciepłomierza prawdopodobne jest tylko wtedy, kiedy w każdym lokum w budynku jest odrębna sieć rurociągów dołączonych do kaloryferów, która ma jedno wejście (polecamy furtka panelowa) i jedno wyjście łączące je z instalacją CO w budynku. Taki system instalacji c.o. bywa wykorzystywany w budynkach nowych czy też podporządkowanych remontowi generalnemu. Ciepłomierze podporządkowują się wymogowi zaaprobowania typu i legalizacji.

ognisko

Autor: cuatrok77
Źródło: http://www.flickr.com

W razie niejasności dotyczących poprawności ich wskazań, mogą być kierowane do ekspertyzy w okręgowych urzędach miar. W rzeczywistości rozliczanie ciepła z zastosowaniem podzielników kosztów wygląda tak że w dniu rozliczenia ciepła zapisuje się wskazania wszelakich podzielników w bloku i wskazanie ciepłomierza na łączu energii cieplnej domu. Wskazanie podzielników dla konkretnego lokalu, a także pomieszczenia przelicza się przez współczynnik korygujący, który na celu uwzględnienie np. narożnego umieszczenia lokalu.