Zaczynamy jak przy każdej realizacji od skrupulatnego zaplanowania obrębu podjazdu jak też wszystkich elementów związanych z jego budową.

kruszywa - PGP BAZALT S.A.

Autor: peter castleton
Źródło: http://www.flickr.com
Tyczy się to ścieżek odchodzących od podjazdu, ewentualnego chodnika wzdłuż podjazdu, murków oporowych, schodków czy progów. Jeżeli wytyczymy w terenie wszelkie te fragmenty, powinno się przystąpić do wyznaczenia spadków, zawsze w taki sposób ażeby woda odpływała od domu po czym znajdowała miejsce ujścia (pożądane nachylenie min. 2%).

Roboty ziemne rozpoczynamy od przeprowadzenia drenażu nieopodal podjazdu, zależnie od jego wielkości z jednej lub obu stron. Kolejna czynność to zebranie nadmiaru ziemi z miejsc określonych pod podjazd lub uzupełnienie niedostatków tam gdzie jej pułap jest zbyt niski. Głębokość dołu musi zostać dostosowana do zaplanowanego budulca wierzchniego. Jeśli są to bloki skalne o szerokości mniej więcej 3 cm z twardego kamienia typu gnejs, wykop musi mieć blisko 40 cm (czytaj więcej o blokach skalnych na bazalt.pl).
kopalnie kruszywa - PGP BAZALT S.A.

Autor: Edsel Little
Źródło: http://www.flickr.com
Po zrealizowaniu wykopu podchodzimy do ułożenia brzegów. Stawiane obrzeża naznaczą nam teren podjazdu i na owym etapie można jeszcze dokonać potencjalnych korekt obszaru, poziomów bądź elementów uzupełniających. Obrzeża układamy na betonowej zaprawie o suchej spoistości. Górna krawędź obrzeża stanowić będzie jednocześnie poziom budowanego podjazdu. Obrzeża układamy na w przybliżeniu 10 cm warstwie betonu przedtem podsypanej 10 cm warstewką tłucznia. Materiały budowlane dostarczane są z kopalni (wiertnice kopalniane) kruszyw (pełna informacja o kopalni kruszywa – PGP BAZALT S.A.).

Kiedy zakończymy konstruowanie obrzeży trzeba je obsypać z obu stron warstewką betonu do połowy wielkości dla ich zrównoważenia. Skąd wziąć kamień? Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać: kopalnia kruszyw.