Żeby upewnić się, czy dokument posiada właściwe funkcje, czcionki czy też formatowanie, trzeba wykorzystać narzędzia Inspekcji wstępnej. W niektórych sytuacjach można przy jego pomocy poprawić treść dokumentu.

projekt kuchni

Autor: Szymon Nowak z Wrocławia
Źródło: Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
Narzędzie Inspekcja analizuje zawartość pliku, badając jego przydatność do profesjonalnego wydruku oraz dużo odmiennego rodzaju czynników, określonych przez właściciela pliku. Podczas inspekcji wstępnej stosowane są zbiory wartości określonych przez użytkownika, czyli profile inspekcji. Zależnie od konkretnego profilu, inspekcja wstępna może także poprawić co poniektóre błędy. W czasie inspekcji wstępnej są również włączane inspekcje i poprawki w widocznych obszarach niektórych plików w celu zapewnienia poprawności plików z różnymi regułami. W czasie inspekcji wstępnej są sprawdzane wykorzystane czcionki, barwy, obiekty przez dwaroczyste, pokrycie farbą, rozdzielczość obrazu, zgodność z wyznaczoną wersją formatu pliku i dużo innych składników. Przy pomocy specjalnych narzędzi można by także skontrolować składnię pliku i jego rzeczywistą strukturę.
Przed uruchomieniem narzędzia Inspekcja wstępna lub przed stworzeniem pliku do wydruku, trzeba użyć następujących wskazań: pliki utworzone w programie należy zoptymalizować do wydruku. Należy także użyć wstępnie zdefiniowanych ustawień stylów w programie. W dokumentach należy również osadzić wszystkie czcionki programu źródłowego. Osadzanie czcionek da gwarancję, że czcionki nie będą podstawiane.

Przed wykorzystaniem narzędzia Inspekcja wstępna lub przed utworzeniem pliku do wydruku, należy obowiązkowo zastosować się do następujących wskazań: do plików stworzonych w programie trzeba użyć wstępnie określonych ustawień styli. Przy pomocy okna okna dachowe producent dialogowego inspekcja wstępna można sterować wszelakimi kryteriami inspekcji.