Obecnie, sprężone powietrze jest podstawowym i niezbędnym źródłem zasilania dla większości przebiegów wytwórczych, zarówno w niewielkich zakładach jak także olbrzymich wytwórniach. Zwyczajna filtracja sprężonego powietrza już nie wystarcza. Współczesne zakłady produkcyjne wymagają wyjątkowo czystego powietrza z niską zawartością pary . Utrzymywanie punktu rosy sprężonego powietrza na właściwie niskim poziomie gwarantuje prawidłową jakość w procesie wytwórczym.

Osuszacz powietrza

Autor: Alex Wiebe
Źródło: http://www.flickr.com
Dlaczego osuszacze adsorpcyjne? Sprężarki powietrza jakie pracują w temperaturze 20 °C jak też wilgotności względnej 70%, pobierają 12 g wody na każdy 1Nm3 tlenu – . Sprężone powietrze jest schładzane do 30 °C, z kolei skropliny są odseparowane. Mimo tego, w atmosferze pozostaje 2,8 g wody na każdy m3 w formie pary wodnej. W razie nagłego rozprężania powietrza w urządzeniu pneumatycznym, jego temperatura jest w stanie zmniejszyć się poniżej punktu rosy. Gdy temperatura spadnie poniżej punktu rosy, przebiega dalsze skraplanie oraz powstawanie kondensatu. Po pewnym czasie może to doprowadzić do: poważnych skaz w instalacji, w narzędziach (zobacz kamienie szlifierskie) pneumatycznych a także w artykule końcowym, osadzania się lodu w armaturze, mogące zablokować obieg sprężonego powietrza. Więcej na .

Reguły działania osuszaczy adsorpcyjnych oparte są na cechach chemicznych a także fizycznych materiału adsorpcyjnego użytego do hamowania cząstek pary wodnej. Chłodna regeneracja osuszaczy, bez użycia urządzenia grzewczego, opiera się na wykorzystaniu części suchego sprężonego powietrza, przepływającego w przeciwprądzie w stosunku do nasyconej wilgoci. Napór wydmuchu jest utrzymywany na sztywnym pułapie oraz stałym przepływie, bez względu na ciężar.

Kondensat jest główną przyczyną korozji instalacji (rury aluminiowe), awarii narzędzi a także zakłóceń. Teraźniejsze aparaty jak też procesy wytwórcze coraz to bardziej wymagają czystego i suchego sprężonego powietrza. Likwidacja wszelkich zanieczyszczeń, takich jak kondensat, olej pył itp.

Jest koniecznie aby przeciwdziałać wstrzymaniu wytwórczości czy niszczeniu artykułu końcowego. Tradycyjne separatory nie są już wystarczające więc zastosowanie bardziej zaawansowanych sposobów jest nieodzowne. Osuszacze adsorpcyjne są najbardziej popularnymi urządzeniami usuwającymi kondensat – .