Jeżeli zamierzamy postawić dom, musimy się liczyć z faktem, iż najpierw nas czeka przygotowanie terenu pod wykonanie nowego obiektu. Na czym polega praca nad obszarem pod zabudowę a także na jakim etapie można zdecydować się na takie działania?

Jeżeli zależy nam aby budowa przebiegała dynamicznie i bez zakłóceń, wskazane jest wykonanie kilku czynności.

budowa

Autor: MULTI
Źródło: MULTI

Każdy budynek wydaje się na tyle trwały, co jego fundamenty. Aby móc zbudować fundament, wskazane jest najpierw zbadać grunt (więcej na ten temat: zagęszczanie gruntów). Dane, które uzyskujemy po zbadaniu gruntu, umożliwiają nam określenie obciążeń, co z kolei jest podstawą do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budynku. Niekiedy możemy spotkać podłoża, których nośność jest niewystarczająca do przyjęcia ciężaru budynku. Posadowienie budynku, na takim terenie jest możliwe dzięki uprzednim wzmocnieniu. Wtedy potrzebna okaże się pomoc ekspertów. Wzmacnianie gruntów, firma może przeprowadzić za pomocą ubijaków mechanicznych tudzież ręcznych. To najłatwiejsza i w rzeczywistości najmniej inwazyjna metoda. Jeśli nośność gruntu jest niewystarczająca, a wynika ona z wilgotności gruntu, możemy wzmocni go żwirem i drobnymi kamieniami ubijanymi warstwami. Zagęszczanie gruntów może nastąpić również przez iniekcję. W tym celu wbija się na właściwą głębokość w grunt stalowe płaskowniki stalowe rury, do których przewodami gumowymi doprowadza się pod ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa cementowa lub roztwór chemiczny wypełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w gruncie, zwiększając jego szczelność i wytrzymałość.

Najczęściej obszar na którym ma powstać inwestycja nie jest ogrodzona, widnieją na niej krzewy, drzewa a także trawa. bywa, że nie posiada też doprowadzonej wody i energii. Powinniśmy zmienić tę sytuację, byśmy mogli rozpocząć budowę. Pamiętajmy więc, by naszą działkę ogrodzić. Uchroni to robotników przed potencjalnymi groźnymi dla życia sytuacjami. Ogrodzenie da pewność i bezpieczeństwo nam, właścicielom gruntu. Nieupoważnione osoby nie wejdą wówczas na teren działki.

Aby oszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów, wskazane jest także by wytyczyć odpowiedni dojazd na plac budowy, albowiem ciężki sprzęt budowlany powinien mieć zapewniony bezproblemowy wjazd na działkę.

Więcej informacji: