Mąka jest wyrobem powstałym w wyniku rozdrobnienia ziarna zbóż czy też innych roślin. Zależnie od rodzaju gatunku, z jakiego pozyskano mąkę może być ona zastosowana do różnych zamiarów: spożywczych, paszowych bądź przemysłowych.

Poradnik miłośnika makaronu

Autor: Międzybrodzkie Makarony
Źródło: Międzybrodzkie Makarony

Ze względu na użycie w przemyśle spożywczym mąkę rozdzielamy na: chlebową (żytnia i pszenna), stosowaną do wypiekania chleba, a także pozostałych wyrobów piekarniczych oraz niechlebową (z pozostałych zbóż, ziemniaków, kukurydzy) stosowaną jako uzupełnienie do mąk chlebowych, czasem także samodzielnie. Wśród nich można wyróżnić mąki stosowane do wypiekania chleba dla chorych na celiakię. Są to: mąka ryżowa i kukurydziana.

Pragnąc przedstawić proces uzyskania mąki z ziaren zbóż najlepiej posiadać pojęcie o budowie ziarnika. Ziarno jest zbudowane z okrywy owocowo-nasiennej zwanej łuską (dostatniej w błonnik jak też składniki mineralne), zaraz pod nią znajduje się warstwa aleuronowa niosąca dużo białek, witamin a także pewne ilości tłuszczy. Zarodek jest najmniejszą częścią ziarna, niesie on dużo tłuszczu jak też białka o znacznej wartości (dalej o tym jak to transportować więcej tu…).

Środkową cząstką ziarnika, a równocześnie największą stanowi tzw. bielmo. Zawiera ono węglowodany i białka. Produkcja (zobacz pillow plates) mąki polega na przemiale ziarna, tzn. na automatycznym rozdrobnieniu oczyszczonego ziarnika za pomocą profesjonalnych urządzeń tak, aby oddzielić jego środkową część, a więc bielmo mączyste od zewnętrznej warstewki, to jest okrywy owocowo-nasiennej. W ów sposób z pokruszonego bielma produkowana jest mąka, zaś oddzielona warstwa owocowo-nasienna tworzy otręby.

Zakupując bielszą mąkę, musimy mieć pojęcie, iż mieści ona mniej błonnika, elementów mineralnych oraz witamin z grupy B, a sporzej skrobi. Wobec tego warto selekcjonować mąki ciemniejsze, mieszczące więcej substancji pożywnych, błonnika a także witamin z grupy B, a także witaminę E. Przymioty dobrej jakościowo mąki: zabarwienie – zależy od typu i pochodzenia: od kredowobiałej poprzez biało-żółtą aż po szarobiałą, zapach – specyficzny lekko słodkawy.

przenośniki 2

Źródło: sxc.hu

W wytwórczości mąki stosuje się wiele rodzajów specjalistycznych urządzeń w tym przenośniki łańcuchowe oraz przenośniki śrubowo-ślimakowe określone do poziomego jak też ukośnego transportowania rozmaitych materiałów sypkich (przykładowo ziarnika, śruty, minerałów).