Jaki jest przemysł surowców mineralnych w Polsce? Co najczęściej się wydobywa i jakie są rodzaje wykorzystania surowców? Dowiedz się więcej o surowcach mineralnych i ich wykorzystaniu.
Przemysł surowców w naszym kraju zawiera wydobywanie surowców mineralnych a także przetwarzanie ich za pomocą odpowiednich sprzętów na produkty codziennego wykorzystania. Tak się składa, że Polska jest państwem wyposażonym w surowce mineralne. Te, które wydobywa się z ziemi, zwą się kopalinami.

Wydobycie surowców energetycznych (świadectwo energetyczne wrocław) w naszym kraju odbywa się np. w miejscowościach: Konin, Turek oraz Zagłębie Górnośląskie (karbon). Zastosowanie surowców energetycznych służy do produkowania energii. Oprócz wspomnianych odbywa się także wydobycie pozostałych surowców mineralnych takich jak: Cynk, ołów (Olkusz), miedź, Sól kamienna (Kłodawa).
Surowce mineralne dzielą się przykładowo na energetyczne, metaliczne i chemiczne. W ramach przemysłu energetyka zawiera produkcję energii elektrycznej i cieplnej. Węgiel kamienny stanowi główne paliwo stosowane w polskich elektrowniach, ponieważ mamy wysokie krajowe zasoby tego surowca. Istotnymi branżami przemysłu przetwórczego są: przemysł hutniczy, elektromaszynowy i chemiczny. Niezwykle ważną częścią każdego przemysłu jest zaopatrywanie energii oraz wody. Surowce mineralne znajdziesz tutaj
W kwestii jaką są surowce mineralne, jeśli wydobycie surowca ma miejsce na powierzchni, mówimy o kopalni odkrywkowej. Wydobywanie surowców pod ziemią odbywa się w kopalni głębinowej. Polskie złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego są zbyt niskie na wymogi kraju, dlatego to konieczne jest sprowadzanie tych surowców (przede wszystkim z Rosji). Natomiast surowce mineralne skalne występują w całej Polsce i są z powodzeniem wykorzystywane głównie w budownictwie.

wapień

Autor: James St. John
Źródło: http://www.flickr.com

Ważnym surowcem mineralnym jest np. wapień. Jest on wykorzystywany w budownictwie, przemyśle wapienniczym, cementowym, chemicznym oraz cukrowniczym i hutniczym. Wapień jest również wykorzystywany w rolnictwie jako nawóz a także w energetyce jako sorbent do procesu odsiarczania spalin. Więcej na ten temat

Zastosowanie surowca mineralnego jakim jest wapień w budownictwie przejawia się na rozmaite rodzaje. Przykładowo jako materiał budulcowy, np. jako materiał izolacyjny lub spoiwo budowlane.
Ostatnie lata dowiodły, że oprócz tych standardowych surowców, takich jak np. węgiel kamienny, nasze państwo może mieć jeszcze więcej surowcowych korzyści takich jak np. ropa i gaz z łupków czy złoża typu tight. Polska jest niezwykle zasobny w surowce mineralne. Jesteśmy w czołówce państw o najwyższych złożach węgla kamiennego i brunatnego oraz rudy miedzi, cynku i ołowiu, a także siarki lub soli kamiennej. Co więcej, w w dawnych latach słynęliśmy z eksploatacji drogocennego bursztynu. W naszym kraju występują także zasoby ropy naftowej, przede wszystkim w Karpatach i na Niżu Polskim. Mamy także pokaźne złoża siarki, które to występują w północnej części zapadliska przedkarpackiego.