Usługowa branża jest współcześnie jedną z najszybciej rozwijających się branż, natomiast zapotrzebowanie na przeróżnego rodzaju usługi cały czas rośnie. Warto zatem poszukując pomysłu na przedsiębiorstwo rozważyć otworzenie lakierni absorbującej się malowaniem proszkowym.

marki

Autor: Erika Augusto
Źródło: http://www.flickr.com
rura

Autor: Selena S.A.
Źródło: Selena S.A.
Tego typu usługi cieszącą się dziś coraz to większym popytem z racji tego, iż tradycyjne malowanie mokre jest coraz w wyższym stopniu obwarowane regulacjami Unii Europejskiej, a co się z tym łączy, jest coraz to mniej dochodowe. Jak więc urządzić lakiernię zajmującą się malowaniem proszkowym a także co o tej technice warto wiedzieć?
Malowanie proszkowe jest strategią malowania, w jakiej stosuje się specjalistyczne farby proszkowe. Drobiny farby proszkowej są naelektryzowane, dzięki czemu znakomicie przylegają do powierzchni mających właściwości przewodzące przykładowo do aluminium. Naniesiona na nawierzchnie malowanego szczegółu farba utrzymuje się dzięki oddziaływaniu elektrostatycznej zasady, przy czym warto zaakcentować, iż wyróżnia się dwie różne techniki proszkowego malowania, które stosuje każda nowoczesna malarnia, to znaczy natrysk elektrostatyczny i natrysk elektrokinetyczny. Po naniesieniu na malowaną nawierzchnię farby proszkowej fragmenty poddaje się zgrzewaniu, aby cząstki farby ulegały stopieniu w wyniku jakiego dojdzie do tzw. polimeryzacji.

W taki sposób wykonana malarska powłoka xylanowanie będzie niezwykle wytrzymała na działanie takich szkodliwych czynników jak chemikalia jak też uszkodzenia mechaniczne takie jak przykładowo zarysowania.