Kruszywo jest specjalnym materiałem sypkim, stosowany jest w budownictwie do wyprodukowania betonów oraz zapraw, lecz również wytwarzania elementów ściennych i stropowych, jak i podsypki wyrównujące oraz izolacyjne.
Ze względu na pochodzenie kruszywa możemy podzielić na mineralne oraz sztuczne.

Pierwsze z nich otrzymuje się z występujących w przyrodzie skał. Poddane są one co najwyżej obróbce mechanicznej. Sztuczne natomiast dostajemy z surowców mineralnych, lecz mogą być również organiczne.
Są zyskiwane też z odpadów przemysłowych, które poddane są obróbce termicznej i mechanicznej. sprzedaż kruszyw jednego, ale i drugiego typu jest aktualnie bardzo popularna. Ważnym warunkiem składowania takich kruszyw jest zabezpieczenie ich przed różnymi zanieczyszczeniami, na przykład gliną oraz gruzem.
sprzedaż kruszyw

Autor: Xella Polska Sp. z o.o.
Źródło: Xella Polska Sp. z o.o.
Ważne jest również skrupulatne podzielenie frakcji na składowisku, a jednocześnie uniknięcie groźbie zawilgocenia opadami atmosferycznymi. Wilgotność kruszywa kopalnia kruszywa bazalt ma dość duży wpływ na cały proces dozowania wody do mieszanki betonowej. O jakości tego typu kruszywa, zwłaszcza tego do przygotowania betonu oraz zaprawy, będzie decydujący też stopień jego zanieczyszczenia materiałem organicznym, jak korzenie, resztki roślinne lub ziemia. Tego rodzaju zanieczyszczenie mogą także powodować małe cząsteczki mineralne w postaci pyłów oraz bryłek gliny.
Do zrobienia takich mieszanek więc najbardziej korzystnie używać tylko kruszyw płukanych sposobem naturalnym.

Dzięki temu jest gwarancja, że Produkty będą najwyższej jakości. Różnorodne produkty nawet takie jak wapno nawozowe, które będą charakteryzowały się najwyższa jakością.