Budowa domu to droga i skomplikowana inwestycja, którą łatwiej przeprowadzić, planując odpowiednio wcześniej poszczególne etapy prac budowlanych. Trzymając się przygotowanego planu, łatwiej przewidzieć wydatki na konkretnym etapie oraz materiały, które są koniecznie do wykonania prac. W planach trzeba ująć przede wszystkim uzyskanie niezbędnych pozwoleń na legalne rozpoczęcie prac. Inwestycje budowlane powinniśmy zacząć od dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności, które są podstawą budowy.

inwestycje mieszkaniowe

Autor: Frerk Meyer
Źródło: http://www.flickr.com
Wszystkie istotne pozwolenia, wiążą się zwykle z oczekiwaniem na ich wydanie, dlatego lepiej odpowiednio wcześniej zatroszczyć się o złożenie wszelkich dokumentów, by nie opóźnić procesu realizacji inwestycji. Pierwszym krokiem jest staranie się o pozwolenia na budowę. To dopiero początek uciążliwej drogi formalności, jakie należy dopełnić. Kolejnym etapem wybór kierownika budowy i odpowiednie oznaczenie całości inwestycji. Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i kompetencje, które pozwalają mu pełnić taką funkcję. Przestrzeganie przepisów w zakresie całego procesu budowy, opiera się na akceptacji kolejnych etapów budowy oraz dopełnieniu wszystkich formalność w zakresie bezpieczeństwa. Kierownik budowy dokonuje także wpisów w książce budowy, dokumentującej przebieg całego procesu. Inwestycje budowlane w postaci rozpoczęcia prac budowlanych, trzeba zgłosić w odpowiednim inspektoracie ds. nadzoru budowlanego. Należy to uczynić na 7 dni przed rozpoczęciem działań na obszarze budowy. Na tym etapie konieczne jest także posiadanie poświadczenia od kierownika budowy, że będzie sprawował nadzór nad inwestycją. Następnym krokiem jest założenie dziennika budowy, w którym rejestrowane są wszelkie działania na terenie budowy. Potrzeba przybić na niej pieczątkę odpowiedniej instytucji, która pozwoliła na budowę. Aby dopełnić wszystkim formalności, przed rozpoczęciem realizacji prac, teren budowy musimy oznaczyć specjalnymi tablicami informacyjnymi, które znajdą się w widocznym miejscu.

nowe mieszkanie

Autor: Martin Pettitt
Źródło: http://www.flickr.com

Muszą zawierać m.in. informacje takie jak: imię, nazwisko i numer tel. inwestora, dane wyznaczone w pozwoleniu na budowę, dane kierownika budowy, dane autora projektu jak również numery tel. służb mundurowych – policji, straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. (Mieszkania na sprzedaż w Gdańsku) Warto wiedzieć, iż pozwolenie na budowę ważne jest przez 3 lata od terminu jego wydania, po wskazanym okresie traci swoją ważność i na jego podstawie nie można rozpocząć budowy, trzeba postarać się o nowe zezwolenie. Jak widać, jest to bardzo skomplikowany proces, więc warto rozważyć wcześniej także inwestycje mieszkaniowe, których nie brakuje w dużych miastach. Piętrowe mieszkanie z tarasem okazać się świetną alternatywą dla budowania domu.Zerknij na stronę i prześledź wpis ścianki szklane, który niewątpliwie totalnie Cię pochłonie, ponieważ dane w tamtym miejscu zawarte, przyciągają zainteresowanie.Tym bardziej, że inwestycje mieszkaniowe z roku na rok są coraz bardziej różnorodne. Nie są to już tylko standardowe bloki, ale również luksusowe domy szeregowe.